DOKUMENDID

Päevakavad


Lasteaia päevakava on kinnitatud dir.kk.nr. 1-3/5 05.09.2023

Kooli päevakava on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/1 01.09.2023 


Lasteaia päevakava on kinnitatud dir.kk.nr. 1-3/5 05.09.2023

Kooli päevakava on kinnitatud dir.kk.nr 1-3/1 01.09.2023 

Lasteaia päevakava

7.00-8.30 Laste saabumine, vabategevus
8.30-9.00 Hommikusöök
9.00-11.00 Õppe- ja kasvatustegevused, mängulised tegevused
11.00-12.00 Õues viibimine, jalutuskäigud, vaatlused, mängus, õuesõpe
12.00-12.45 Lõunasöök
12.45-13.00 Ettevalmistuses puhkeajaks, unejutt
13.00-15.00 Puhkeaed
15.00-15.30 Riietumine, enesekorrastamine
15.30-16.00 Õhtusöök
16.00-17.00 Vaba tegevus, mängud toas ja õues
17.00-18.30 Individuaalne töö, kojuminek