Kuskil miskit toimub …. mine ja uuri ise järele … https://koolipluss.wordpress.com/

____________________________________________________________________________________________________


COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised
koolimajja ei sisene!
Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada
ning vestlusaeg kokku leppida.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.
_______________________________________________________________________________________

ARDU KOOLI LASTEVANEMATE RAHULOLU- JA KOOLIKESKKONNA KÜSITLUS 2021

Käimas on 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.
Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.
Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt ja on avatud kuni 28.märtsini.
Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.
Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit.
NB! Ardu Kooli lastevanemate 2021.a küsitluse link on leitav eKoolist vestluste alt.

Tutvu eelnevatel aastatel tehtud Ardu Kooli rahuoluküsitluste tagasisidega:
https://www.ardukool.ee/koolist/rahulolu/