ÕPIKUTE LAENUTUS

Õpikute laenutamine ja töövihikute väljastamine toimub kooli raamatukogus:

26.augustil kell 10.00-13.00 2.-5.klass
28.augustil kell 10.00-13.00 6.-9.klass

1.klassi minejad saavad õpikud ja töövihikud 1.septembril klassijuhatajalt.

Ootame oma kollektiivi alates 26. augustist

  • põhikooli matemaatikaõpetajat (20 tundi nädalas, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks);
  • põhikooli füüsikaõpetajat (4 tundi nädalas, tähtajatu tööleping)
  • põhikooli geograafiaõpetajat (5 tundi nädalas, tähtajatu tööleping)
  • põhikooli bioloogiaõpetajat (5 tundi nädalas, tähtajatu tööleping)
  • põhikooli muusikaõpetajat (13 tundi nädalas, tähtajatu tööleping)

Kandidaadilt eeldame õpetajana töötamiseks vajalikku kvalifikatsiooni.

Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee hiljemalt 22,.augustiks 2019.a.

Uute õpilaste vastuvõtt

1.klassi registreerimine

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse kohapeal (avalduse blanketi võib täita ka eelnevalt, blanketi leiab https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/).
Taotlusi võetakse vastu kantseleis eelneva registreerimisega  telefonil 6083201 või info@ardukool.ee. NB! Kantselei suletud 22.07.-19.08.2019).

Kaasa võtta vajalikud dokumendid:
* Lapse sünnitunnistus / pass / ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)
* Arstitõend perearstilt
* Foto õpilaspileti jaoks

1.klassi astuvale õpilasele soovitame osta järgmised asjad: https://www.ardukool.ee/oppetoo/1-kl-lapse-koolitarbed/ 
Palume esitada kantseleis ka vanema a/a nr esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks (https://www.kosevald.ee/valla-toetused)

2.-9.klassi registreerimine

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse kohapeal (avalduse blanketi võib täita ka eelnevalt, blanketi leiab https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/).
Taotlusi võetakse vastu kantseleis eelneva registreerimisega  telefonil 6083201 või info@ardukool.ee. NB! Kantselei suletud 22.07.-19.08.2019).

Kaasa võtta vajalikud dokumendid:
* Lapse sünnitunnistus / pass / ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Väljavõte õpilasraamatust (saab eelmisest koolist lahkudes)
* Foto õpilaspileti jaoks

28.lennu lõpuaktuse piltide tellimine

Ardu Kooli lõpuaktusel tehtud fotosid saab tellida kuni 10. juuli õhtuni.
Pildid saadetakse nädala jooksul pärast tellimise lõppu kooli sekretäri kätte, kes teavitab, kuidas ja millal pildid kätte saate.
Täidetakse vaid tellimused, mille eest on tasutud!

Tellimisega seotud küsimused: fotorobot@fotorobot.ee

Aadress: www.fotorobot.ee
Ligipääsukood: ardlp2019