Kantselei vastuvõtt alates 03.augustist 2020
eelneva registreerimise alusel aadressil info@ardukool.ee
või  telefonil 6083201, 58050892

Uute õpilaste vastuvõtt

Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee või tulla koolimajja kantseleisse taotlust täitma.

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
4. perearstitõend (1.klassi astumisel)
5. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
6. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

Taotlusele lisatavatest dokumentidest saab teha kantseleis koopiad.
E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info

Õppeaasta lõpetamine

Suur tänu ja tunnustus kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele, kooli töötajatele, kes on eriolukorra tingimustes väga hästi hakkama saanud!

1.06  kell 11.00               9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine Zoom keskkonnas

3.06-5.06 kell 9-00-12.00 Õpikute ja ilukirjanduslike raamatute tagastamine (õpikud /ilukirjanduslikud raamatud tuleb pakendada kilekotti, mille  peale on märgitud õpilase nimi. Õpilane jätab kilekoti kooli fuajeesse tema klassinumbriga märgistatud lauale).

8.06                                 Õppeaasta lõpetamine. “Oma klassi päev”

10.06                                Algavad vajaduspõhised suvetööd

17.06 kell 18.00                9.klassi lõpuõhtu  (toimub  välitingimustes, koolimaja ees)

Püsime terved ja rõõmsat kooliaasta lõppu!

Ülle Pässa

 

Kantselei vastuvõtt!

Kantselei vastuvõtt eelneva registreerimise alusel
aadressil info@ardukool.ee või  telefonil 6083201, 58050892
Et vätida uut viiruspuhangut, palume võimalusel suhelda telefoni ja e-posti teel.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.

Õpilaste registreerimine 1.klassi õppeaastaks 2020/2021

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem digiallkirjastatud taotluse ( Taotlus-1klassi-tulemiseks-TÄIDETAV-VORM ) aadressil info@ardukool.ee
Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
Võimalusel lisada (võib tuua/saata septembris):
1. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
2. perearstitõend

Kui puudub digiallkirjastamise võimalus, siis saata taotlus allkirjata. Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate anda taotlusele allkirja.
Kui puudub võimalus taotlust täita, saata õpilase ja vanema andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood). Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate täita taotluse.

Lisainfo:
Küsimused esitada info@ardukool.ee
1.klassi õpilase koolitarbed