Kuskil miskit toimub …. mine ja uuri ise järele … https://koolipluss.wordpress.com/

____________________________________________________________________________________________________


COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised
koolimajja ei sisene!
Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada
ning vestlusaeg kokku leppida.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.
_______________________________________________________________________________________

KANTSELEI AVATUD SUVEPERIOODIL

JUUNI
igal tööpäeval kell 10.00-13.00
teistel kellaaegadel palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 6083201 või info@ardukool.ee

JUULI
kantselei suletud

AUGUST
palume eelnevalt aeg kokku leppida telefonil 6083201 või info@ardukool.ee

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2021/2022.õppeaastaks

Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee või kohale tulles leppida eelnevalt aeg kokku kooli sekretäriga tel.6083201

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (õpilaspileti jaoks)
4. perearstitõend (1.klassi astumisel)
5. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
6. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info

Lisaküsimusteks helistada 6083201 või kirjutada info@ardukool.ee

KÄNGURU 2021 TULEMUSED

KIIDAME 6.klassi õpilast Hilde Mari Lossmanni, kes saavutas oma vanuserühmas  2346 õpilase hulgast 49.koha!

11.-15. mail 2021. aastal toimus populaarne matemaatikavõistlus KÄNGURU, mille eesmärk on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat.
Meie koolist osales:
– pre-ekolier (1.-2.klass) vanuserühmas 5 õpilast, kokku oli 2975 osalejat;
– ekolier (3.-4.klass) 11 õpilast, kokku oli 3396 osalejat;
– benjamin (5.-6.klass) 3 õpilast, kokku  2346 osalejat;
– kadett (7.-8.klass) 3 õpilast, kokku 1698 osalejat.
Vaata lisainfot TÜ teaduskooli veebilehelt: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru