Õppeaasta lõpetamine

Suur tänu ja tunnustus kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele, kooli töötajatele, kes on eriolukorra tingimustes väga hästi hakkama saanud!

1.06  kell 11.00               9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine Zoom keskkonnas

3.06-5.06 kell 9-00-12.00 Õpikute ja ilukirjanduslike raamatute tagastamine (õpikud /ilukirjanduslikud raamatud tuleb pakendada kilekotti, mille  peale on märgitud õpilase nimi. Õpilane jätab kilekoti kooli fuajeesse tema klassinumbriga märgistatud lauale).

8.06                                 Õppeaasta lõpetamine. “Oma klassi päev”

10.06                                Algavad vajaduspõhised suvetööd

17.06 kell 18.00                9.klassi lõpuõhtu  (toimub  välitingimustes, koolimaja ees)

Püsime terved ja rõõmsat kooliaasta lõppu!

Ülle Pässa

 

Kantselei vastuvõtt!

Kantselei vastuvõtt eelneva registreerimise alusel
aadressil info@ardukool.ee või  telefonil 6083201, 58050892
Et vätida uut viiruspuhangut, palume võimalusel suhelda telefoni ja e-posti teel.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.

Õpilaste registreerimine 1.klassi õppeaastaks 2020/2021

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem digiallkirjastatud taotluse ( Taotlus-1klassi-tulemiseks-TÄIDETAV-VORM ) aadressil info@ardukool.ee
Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
Võimalusel lisada (võib tuua/saata septembris):
1. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
2. perearstitõend

Kui puudub digiallkirjastamise võimalus, siis saata taotlus allkirjata. Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate anda taotlusele allkirja.
Kui puudub võimalus taotlust täita, saata õpilase ja vanema andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood). Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate täita taotluse.

Lisainfo:
Küsimused esitada info@ardukool.ee
1.klassi õpilase koolitarbed

Ennetavate meetmete rakendamine Ardu Koolis

Võttes aluseks 12. märtsil 2020 toimunud Kose Vallavalitsuse COVID-19 teemalise kriisikomisjoni otsust, suletakse ajutiselt Ardu Kool alates homsest, 13. märtsist kuni 1.05. 2020 ning minnakse üle distantsõppele. See tähendab, et KÕIK ÕPILASED ÕPIVAD KODUS. Õppekorralduslik teave edastatakse õpilastele eKooli kaudu.Treeningud ja ringitöö ei toimu, õpilastele ei ole sellel perioodil kasutada Ardu Kooli võimla, Edasistest otsustest teavitab Ardu Kool avalikkust eKoolii ja kooli kodulehe kaudu.

Ülle Pässa
Ardu Kool direktor

Oluline info

Teadaanne koolivaheajal välisreisilt saabunutele.

Tulenevalt viiruse 14-päevasest peiteajast soovitab terviseamet( 25.02.2020 Link artiklile )  riskipiirkondades viibinud inimestel võimalusel kaks nädalat kodus töötada ning õppida.

Sellest lähtuvalt soovitab ja  võimaldab Ardu Kool äsja välisreisilt naasnud õpilastel sellel perioodi kodus viibida ning teadmisi omandada eKooli märgitud tunnitööde alusel. Kasutades tänapäevast digitehnikat, saavad õpilased  õppida e-tundide, üles laetud videote ning õpetajate valmistatud töölehtede ja õppematerjalide alusel. Kodus õppimise vajalikkusest ja soovist palun informeerida meilitsi direktor@ardukool.ee või info@ardukool.ee.
Ühtlasi teavitan, et kooli personalist antud vaheajal keegi välisreisil ei viibinud.

Ülle Pässa

direktor

Lisainfo Haridus- ja Teadusministeeriumilt:

https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-haridusasutustele-lahtuge-terviseameti-infost-ja-soovitustest