2020
Kuskil miskit toimub …. mine ja uuri ise järele … https://koolipluss.wordpress.com/

____________________________________________________________________________________________________


COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised
koolimajja ei sisene!
Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada
ning vestlusaeg kokku leppida.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.
_______________________________________________________________________________________

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2021/2022.õppeaastaks

Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee 

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (õpilaspileti jaoks)
4. perearstitõend (1.klassi astumisel)
5. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
6. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info

Lisaküsimusteks helistada 6083201 või kirjutada info@ardukool.ee