KANTSELEI AVATUD

01.08.-12.08.2022 eelneva registreerimise alusel
15.08.-19.08.2022 kell 10.00-13.00
alates 22.08.2022 kell 9.00-16.00 (lõuna kell 13.00-13.30)
Muul ajal kantselei vastuvõtt eelneva registreerimise alusel tel.53310030 või info@ardukool.ee

ÕPIKUTE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE

2022/2023.õppeaasta õpikute ja töövihikute jagamine toimub kooli raamatukogust järgmiselt:
24.08. kell 10.00-13.00 – 2.-4.klass
25.08. kell 10.00-13.00 – 5.-6.klass
26.08. kell 12.00-14.00 – 7.-9.klass
1.klassi õpilased saavad õpikud 1.septembril klassijuhataja käest.

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Kooliteed alustava lapse vanemad saavad alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini taotleda esmakordselt kooli mineva lapse toetust ehk niinimetud ranitsatoetust, mille suurus Kose vallas on 200 eurot.

Toetust makstakse juhul, kui mõlemad lapsevanemad on Kose valla elanikud (ei kehti üksikvanema puhul) ning vähemalt üks lapsevanem on olnud minimaalselt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.

Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel elukoha registreerimise tähtaja tingimust juhul, kui vanemad on toetuse taotlemise õiguse tekkimise hetkeks soetanud Kose valda kinnisvara ning on rahvastikuregistris registreerinud enda ja lapse elukohana Kose valla.

Samuti on toetuse saamiseks eeldus, et lapse vanematel ei ole Kose valla eest täitmata rahalisi kohustusi.

Taotlust saab esitada alates 1. septembrist kuni 30. oktoobrini läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU.

Kose vallas alustab 2022. aastal kooliteed enam kui 120 last, toetust saavad taotleda nii Kose valla haridusasutuses kui väljaspool valda õppima asuvate laste vanemad eeldusel, et muud toetuse maksmiseks vajalikud eeldused on täidetud.

Allikas: Kose valla koduleht

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT 2022/2023.õppeaastaks

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse hiljemalt 17.juuniks 2022.

Avalduse blanketi võib täita ka eelnevalt, blanketi leiab https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/
Taotlusi võetakse vastu kantseleis eelneva registreerimisega telefonil 53310030 või info@ardukool.ee.
Digitaalselt saab taotluse koos lisadokumentidega esitada info@ardukool.ee

1.klassi sisseastumiseks esitatavad lisadokumendid:
* Lapse sünnitunnistus, pass või ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)
* Olemasolul foto õpilaspileti jaoks

2.-9.klassi sisseastumiseks esitatavad lisadokumendid:
* Lapse sünnitunnistus, pass või ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Väljavõte õpilasraamatust (saab eelmisest koolist lahkudes)
* Olemasolul foto õpilaspileti jaoks