DOKUMENDID

Arengukava

Ardu Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad järgnevaks viieks aastaks, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra


Tutvu Ardu Kooli arengukava 2021-2026 SIIT.

Tutvu Ardu Kooli arengukava 2021-2026 SIIT.