KOOL

Loovtöö


Loovtöö valmistamise ajakava 2023/2024.õppeaastal

ETAPID

8.klass

9.klass

Loovtöö esialgse töövariandi esitamine

15.10.2023

 

Loovtöö teema lõplik kinnitamine.

30.11.2023

 

Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine.

pidev

 

Vaheandmete esitamine/kaitsmine,
oma tööst rääkimine.

2024 8.nädal

 

Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms.

veebruar/märts 2024

 

Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile.

5.aprill 2024

 

Viimistlemine, lõplik vormistamine.

mai 2024

 

Loovtöö kirjaliku töö esitamine komisjonile.

6.mai 2024

6.05.2024

Loovtöö esitlemine, kaitsmine.

22.mai 2024

22.05.2024

Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord

Lootöö teema valiku avaldus

Loovtöö aruanne

Loovtöö vormistamise juhend

Loovtöö hindamismudel

 

 

ETAPID

8.klass

9.klass

Loovtöö esialgse töövariandi esitamine

15.10.2023

 

Loovtöö teema lõplik kinnitamine.

30.11.2023

 

Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine.

pidev

 

Vaheandmete esitamine/kaitsmine,
oma tööst rääkimine.

2024 8.nädal

 

Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms.

veebruar/märts 2024

 

Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile.

5.aprill 2024

 

Viimistlemine, lõplik vormistamine.

mai 2024

 

Loovtöö kirjaliku töö esitamine komisjonile.

6.mai 2024

6.05.2024

Loovtöö esitlemine, kaitsmine.

22.mai 2024

22.05.2024