MEIST

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine,
analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.


Protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

 

2022/2023.õppeaasta

28.august 2023 nr.1-6/4
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
3. Kooli 2023/2024.õ.-a üldtööplaani kinnitamine.
4. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 2023/2024.õppeaastaks .
5. Täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
6. Logopeedi kokkuvõte 2022/2023.õppeaasta kohta ja ettepanekute tegemine.

14.juuni 2023 nr.1-6/3
1. Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga heade tulemuse eest üksikus aines”.
3. Õpilaste tunnustamise otsustamine Ardu Kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.

08.juuni 2023 nr.1-6/2
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
3. Õpilaste tunnustamise arutamine kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
5. Õpilase klassikursuse kordama jätmise otsustamine.

31.oktoober 2022 nr.1-6/1
1. Õpilase õpingute jätkamine.

Protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli sekretäri juures.

 

2022/2023.õppeaasta

28.august 2023 nr.1-6/4
1. Õppenõukogu esimehe valimine.
2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
3. Kooli 2023/2024.õ.-a üldtööplaani kinnitamine.
4. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu 2023/2024.õppeaastaks .
5. Täiendava õppeaasta lõpetamise otsustamine ja järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
6. Logopeedi kokkuvõte 2022/2023.õppeaasta kohta ja ettepanekute tegemine.

14.juuni 2023 nr.1-6/3
1. Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga heade tulemuse eest üksikus aines”.
3. Õpilaste tunnustamise otsustamine Ardu Kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.


08.juuni 2023 nr.1-6/2
1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”.
3. Õpilaste tunnustamise arutamine kooli kiituskirjaga “Hea õppimise eest”.
4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
5. Õpilase klassikursuse kordama jätmise otsustamine.

31.oktoober 2022 nr.1-6/1
1. Õpilase õpingute jätkamine.