KOOL

Eelkool

2023/2024.õppeaastal alustab eelkool tööd 05.veebruarist 2024.
Eelkool on järgmisel õppeaastal kooliteed alustavatele õpilastele.


1. Eesmärk on anda lastele ja vanematele võimalus tutvuda kooli ja õpetajatega, harjuda koolikorraldusega ning valmistada lapsi ette sujuvaks kohanemiseks Ardu Kooli 1.klassis.

2. Laps registreeritakse eelkooli lapsevanema nõusolekul.

3. Õppetöö kestab ajavahemikus 5.veebruar 2024 kuni 31.mai 2024. 

4. Õppetöö toimub üle nädala esmaspäeviti:

veebruar

05. ja 19.

märts

04. ja18.

aprill

01. ,15. ja 29.

mai

13. ja 27.

5. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

6. Õppetegevuses lõimitakse keeleliste osaoskuste (eesti keel) , matemaatika ja käelise arengu tegevused (kunstiõpetus/tööõpetus).

7. Eesti keele õppetegevuse teemad: hääldamine, sõnavara, kuulamine, jutustamine, suhtlemine, lugemine.

8. Matemaatika õppetegevuse teemad: hulgad, arvude loendamine, 5 piires liitmine ja lahutamine, geomeetrilised kujundid.

9. Kunstiõpetuse/tööõpetuse õppetegevuse teemad: mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul, objekti kujundamine.

10. Ajakava

13.00-13.10

saabumine/riietumine

13.10-13.40

õppetegevus

13.40-13.50

vahetund / liikumine võimlas

13.50-14.35

õppetegevus

14.35-14.45

vahetund / liikumine võimlas

14.45-15.00

riietumine / lahkumine

11. Eelkooli õppetegevuse tunnisisu sisestatakse e-päevikusse eKooli süsteemis.

12. Eelkooli tööd korraldab Ardu Kooli õpetaja Maret Prehing, kes alustab 1.klassi õpetajana õppeaastal 2024/25, koostöös Ardu lasteaia vanema rühma õpetaja Ivi Kapturiga.

13. Töövahendid on kooli poolt.

 

1. Eesmärk on anda lastele ja vanematele võimalus tutvuda kooli ja õpetajatega, harjuda koolikorraldusega ning valmistada lapsi ette sujuvaks kohanemiseks Ardu Kooli 1.klassis.

2. Laps registreeritakse eelkooli lapsevanema nõusolekul.

3. Õppetöö kestab ajavahemikus 5.veebruar 2024 kuni 31.mai 2024. 

4. Õppetöö toimub üle nädala esmaspäeviti:

5. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

6. Õppetegevuses lõimitakse keeleliste osaoskuste (eesti keel) , matemaatika ja käelise arengu tegevused (kunstiõpetus/tööõpetus).

7. Eesti keele õppetegevuse teemad: hääldamine, sõnavara, kuulamine, jutustamine, suhtlemine, lugemine.

8. Matemaatika õppetegevuse teemad: hulgad, arvude loendamine, 5 piires liitmine ja lahutamine, geomeetrilised kujundid.

9. Kunstiõpetuse/tööõpetuse õppetegevuse teemad: mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul, objekti kujundamine.

10. Ajakava

13.00-13.10

saabumine/riietumine

13.10-13.40

õppetegevus

13.40-13.50

vahetund / liikumine võimlas

13.50-14.35

õppetegevus

14.35-14.45

vahetund / liikumine võimlas

14.45-15.00

riietumine / lahkumine

11. Eelkooli õppetegevuse tunnisisu sisestatakse e-päevikusse eKooli süsteemis.

12. Eelkooli tööd korraldab Ardu Kooli õpetaja Maret Prehing, kes alustab 1.klassi õpetajana õppeaastal 2024/25, koostöös Ardu lasteaia vanema rühma õpetaja Ivi Kapturiga.

13. Töövahendid on kooli poolt.

 

veebruar

05. ja 19.

märts

04. ja18.

aprill

01. ,15. ja 29.

mai

13. ja 27.