DOKUMENDID

Ainekavad


Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. Õppekavade infoportaal.


"Põhikooli riiklik õppekava" lainekavad leiad siit.

Kooli ainekavad:

ajalugu

bioloogia

füüsika

geograafia

eesti keel

inglise keel

inimeseõpetus

keemia

kehaline kasvatus

kirjandus

kunstiõpetus

käsitöö ja kodundus

loodusõpetus

matemaatika

muusikaõpetus

tehnoloogiaõpetus

tööõpetus

vene keel

ühiskonnaõpetus

 

"Põhikooli riiklik õppekava" lainekavad leiad siit.

Kooli ainekavad:

ajalugu

bioloogia

füüsika

geograafia

eesti keel

inglise keel

inimeseõpetus

keemia

kehaline kasvatus

kirjandus

kunstiõpetus

käsitöö ja kodundus

loodusõpetus

matemaatika

muusikaõpetus

tehnoloogiaõpetus

tööõpetus

vene keel

ühiskonnaõpetus