Uudised

Kogupäevakool 02. veebruar Ardu Kool

1.veebruarist 2024 on korraldatud  kogupäevakooli tegevus Ardu Kooli kõigile 1.-9.klassi õpilastele,  kes seda soovivad. 


Kogupäevakool on paindlik koolipäevakorraldus, kus õppekavajärgne tegevus on integreeritud  õppekava toetavate tegevusega ja selle  eesmärgiks on toetada õppija arengut ning kujunemist ennastjuhtivaks, koostöiseks ja õnnelikuks õppuriks.
Põhimõtted arutati läbi  õpilasesinduses ja saadeti arvamuse avaldamiseks hoolekogule. 
Kogupäevakooli korralduse põhimõtete ja päevakavaga on võimalik tutvuda kooli veebilehel.
 
Täiendavate küsimustega saate pöörduda kas koolielu korraldaja Karolini või koolijuht Pireti poole.
 
Teavitame ka, et alates veebruarist on igal koolipäeval (va õpilaste vaheajad) kooli peauks avatud õpilastele senisesest veidi varem - 7.30. Koolimaja peauks suletakse üldjuhul 17.00.
 
Õpetajad ja kõik kooli töötajad annavad endast parima, et Ardu kooli õpilaste õppekorraldus oleks parimal võimalikul viisil korraldatud.
 
Kogupäevakool on paindlik koolipäevakorraldus, kus õppekavajärgne tegevus on integreeritud  õppekava toetavate tegevusega ja selle  eesmärgiks on toetada õppija arengut ning kujunemist ennastjuhtivaks, koostöiseks ja õnnelikuks õppuriks.
Põhimõtted arutati läbi  õpilasesinduses ja saadeti arvamuse avaldamiseks hoolekogule. 
Kogupäevakooli korralduse põhimõtete ja päevakavaga on võimalik tutvuda kooli veebilehel.
 
Täiendavate küsimustega saate pöörduda kas koolielu korraldaja Karolini või koolijuht Pireti poole.
 
Teavitame ka, et alates veebruarist on igal koolipäeval (va õpilaste vaheajad) kooli peauks avatud õpilastele senisesest veidi varem - 7.30. Koolimaja peauks suletakse üldjuhul 17.00.
 
Õpetajad ja kõik kooli töötajad annavad endast parima, et Ardu kooli õpilaste õppekorraldus oleks parimal võimalikul viisil korraldatud.