Uudised

1.jaanuarist 2024 muutub Kose vallas lasteaia kohatasu 14. detsember Ardu Kool

Kose Vallavalitsus annab teada, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse töötasu alammäära muudatusest muutub alates 1. jaanuarist 2024 Kose vallas lasteaia kohatasu.


Vastavalt volikogu otsusele hakkas 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu suurus sõltuma nii Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate sissekirjutusest. Vabariigi valitsus kinnitas 2024. aasta töötasu alammääraks 820 eurot. Seoses sellega tõuseb 1.jaanuarist Kose vallas lasteaia kohatasu. 

 

Näiteks juhul, kui :

  • laps ja vähemalt üks tema vanem on rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanikud, moodustab lasteaiakoha maksumus 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  • lapse puhul, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on kohatasu 20 protsenti töötasu alammäärast.

Aastal 2024 on Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär 820 eurot ning 10 protsenti palga alammäärast teeb kohatasu maksumuseks 82 eurot kuus. Lapse kohatasu, kelle enda ja kelle vanemate elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on 164 eurot.

 

Juhul, kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50 protsenti esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.

Vähekindlustatud peredel on jätkuvalt võimalus taotleda sotsiaalhoolekandelise abi korra alusel toetust, toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest täielikult.

Perekond, kus kasvab 3 või enam last, on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi ei tohi kohatasu ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

 

2023 kohatasu/alampalk 725

2024 kohatasu/alampalk 820

 

vähemalt 1 vanem Kose vallas

mitte Kose valla elanik

vähemalt 1 vanem Kose vallas

mitte Kose valla elanik

1 laps

73

145

82

164

2 last

109

218

123

246

3 last

145

290

164

328

 

Allikas: kosevald.ee

Vastavalt volikogu otsusele hakkas 1. jaanuarist 2023 lasteaia kohatasu suurus sõltuma nii Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kui lapse ja tema vanemate sissekirjutusest. Vabariigi valitsus kinnitas 2024. aasta töötasu alammääraks 820 eurot. Seoses sellega tõuseb 1.jaanuarist Kose vallas lasteaia kohatasu. 

 

Näiteks juhul, kui :

  • laps ja vähemalt üks tema vanem on rahvastikuregistri andmetel Kose valla elanikud, moodustab lasteaiakoha maksumus 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

  • lapse puhul, kelle enda ja kelle vanema(te) elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on kohatasu 20 protsenti töötasu alammäärast.

Aastal 2024 on Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäär 820 eurot ning 10 protsenti palga alammäärast teeb kohatasu maksumuseks 82 eurot kuus. Lapse kohatasu, kelle enda ja kelle vanemate elukohaks ei ole rahvastikuregistri andmetel Kose vald, on 164 eurot.

 

Juhul, kui ühest perest käib lasteasutuses samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgneva lapse kohatasu 50 protsenti esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.

Vähekindlustatud peredel on jätkuvalt võimalus taotleda sotsiaalhoolekandelise abi korra alusel toetust, toetuse määramisel vabastatakse vanem lapse toiduraha ja kohamaksu tasumisest täielikult.

Perekond, kus kasvab 3 või enam last, on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud.

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi ei tohi kohatasu ühe lapse kohta ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

 

Allikas: kosevald.ee

 

2023 kohatasu/alampalk 725

2024 kohatasu/alampalk 820

 

vähemalt 1 vanem Kose vallas

mitte Kose valla elanik

vähemalt 1 vanem Kose vallas

mitte Kose valla elanik

1 laps

73

145

82

164

2 last

109

218

123

246

3 last

145

290

164

328