Koolimaja avatud vaheajal

Vaheajal on koolimaja avatud teisipäeval, 24.oktoobril kell 9.00-12.00. Muul ajal eelneval kokkuleppel kirjutades e-mailile info@ardukool.ee või helistades telefoni 6083201. SOOVIME ILUSAT...

Ardu pilliring

Ardus alustab tegevust pilliring. Pane oma laps kirja hiljemalt 20.oktoobriks Kose Muusikakooli kodulehel: https://www.kosemuusika.ee/ardu-pilliring/

Loodusmaa loodus- ja teadusring

Pakkumine koolile. Soovist ringis osalemiseks, anda teada klassijuhatajatele hiljemalt 20.oktoobriks! 1.– 3. klasside huviring 1 x nädalas kell 14.00-15.30, 2 x 45 min (max, vahel ka lühemalt/pikemalt). Tegevuspaik klassiruum Ardu koolis. Käsitleme nii elus kui eluta...

TÖÖKUULUTUS

ARDU KOOL vajab alates 01.novembrist 2017.a. põhikooli füüsika õpetajat (4 tundi nädalas). Võimalus on juhendada ka tehnikaalaseid ringe ja robootikaring. Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24.oktoobriks 2017.a. aadressil...

4.oktoober LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Koosoleku algus kell 18.30 Lastevanemate üldkoosolekul on kohal Põhja prefektuurist noorsoopolitseinik Vivian Poolak, kes räägib õiguskorrast. Peale üldkoosolekut toimuvad klassikoosolekud.