COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised koolimajja ei sisene! Vestluseks õpetaja või juhtkonnaga palume ette teatada ning vestlusaeg kokku leppida. NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta....

KLASSIPILDISTAMINE — JÄÄB ÄRA!!!

Kuna Ardu Koolis puudub erinevate külmetushaiguste tõttu koolist umbes 1/4 õpilastest, siis otsustasime pildistamise määramata ajaks edasi lükata. Klassipildistamine toimub 22.09.2020. Palun hiljemalt esmaspäevaks, 21.09.2020, anda oma klassijuhatajale teada, kellega...

SÜGISNÄITUS “LOODUSEST TUPPA”

Hei, õpilane! Too 15.septembriks kooli põnevad sügisannid või neist valmistatud meistriteos. Meisterda huvitavast metsaleiust vahva kompositsioon. Pane oma tööle või sügisannile ka nimi!

Lp lapsevanemad ja õpilased

2020/2021. õppeaasta algab tavapäraselt, kuid koroonaleviku tingimustes palume  riskide maandamiseks  tähelepanelikult  jälgida Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi. Kooli tuleb ainult täiesti terve õpilane ja töötaja! Respiratoorsete haigusnähtudega (nohu,...

VIIULIÕPE ARDU KOOLIS

Marit Selberg osales Ardu Kooli lastevanemate koosolekul ja tutvustas ennast ning pakkus võimalust viiuliõppeks Ardu koolimajas. Õppetasud: – ettevalmistusklass (pill + solfedžo) 225 eurot aastas (jaanuar-mai 25 eurot kuus, september-detsember 25 eurot kuus) –...

KLASSIPILDISTAMINE

07.septembril pildistamist ei toimu. Uuest kuupäevast anname peagi teada.

UUENENUD INFO

Tundide ja söögivahetundide ajad on muutunud! Vaata aegu https://www.ardukool.ee/oppetoo/tundide-kellaajad/ Pikapäevarühm on ainult 1.-3.klassi õpilastele. Vaata päevakava  ja töökorralduse aluseid https://www.ardukool.ee/oppetoo/pikapaevaruhm/ Hommikuputru ei pakuta!...

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Lastevanemate üldkoosolek toimub 02.septembril 2020 algusega kell 19.00. Igast perest võib koosolekul osaleda ainult 1 lapsevanem. Osalemine tungivalt soovitatav! Räägime algava õppeaasta olulisematest teemadest ja koroonaviirusega seotud soovitustest, et kontaktõpe...

ÕPPEAASTA AVAAKTUS

NB! Eraldi bussi 1.septembriks tellitud ei ole. Lapsed saavad kooli K7 bussiga kella 9ks vastavalt bussigraafikule. Tagasi palume lastevanematel ise lahendus leida!