Vastuvõtu avaldused esitada kooli kantseleisse 01.juuniks!
Koolile esitada:
1. kooli astumise avaldus (blanketi leiab kooli kodulehelt)
https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/
2. vanema isikut tõendav dokument,
3. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, id-kaart),
4. koolivalmiduskaart (selle olemasolul)
5. tervisetõend (perearstilt).

Tutvu ka Ardu Kooli vastuvõtu korraga: https://www.ardukool.ee/dokumendid/opilaste-vastu-valja-kord/

Täpsustavad küsimused palume esitada info@ardukool.ee või Egle Tänav, sekretär, telefon 6083201.