1. Krestina Valdma – esimees, lastevanemate esindaja
  2. Egle Tänav – õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
  3. Kadi Koppel – õpetajate esindaja
  4. Jaanika Naan – lastevanemate esindaja
  5. Maarja Udde – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  6. Kerli Kuusküll – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  7. Karl Gerhard Kevvai – Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
  8. Rein Hordo – kooli toetava organisatsiooni esindaja
  9. Ruttar Roht – Kose Vallavolikogu esindaja

VAATA HOOLEKOGU KOHTA ROHKEM: https://www.ardukool.ee/koolipere/hoolekogu/