SÜGISNÄITUS “LOODUSEST TUPPA”

Hei, õpilane! Too 15.septembriks kooli põnevad sügisannid või neist valmistatud meistriteos. Meisterda huvitavast metsaleiust vahva kompositsioon. Pane oma tööle või sügisannile ka nimi!

Lp lapsevanemad ja õpilased

2020/2021. õppeaasta algab tavapäraselt, kuid koroonaleviku tingimustes palume  riskide maandamiseks  tähelepanelikult  jälgida Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi. Kooli tuleb ainult täiesti terve õpilane ja töötaja! Respiratoorsete haigusnähtudega (nohu,...

VIIULIÕPE ARDU KOOLIS

Marit Selberg osales Ardu Kooli lastevanemate koosolekul ja tutvustas ennast ning pakkus võimalust viiuliõppeks Ardu koolimajas. Õppetasud: – ettevalmistusklass (pill + solfedžo) 225 eurot aastas (jaanuar-mai 25 eurot kuus, september-detsember 25 eurot kuus) –...

KLASSIPILDISTAMINE

07.septembril pildistamist ei toimu. Uuest kuupäevast anname peagi teada.

UUENENUD INFO

Tundide ja söögivahetundide ajad on muutunud! Vaata aegu https://www.ardukool.ee/oppetoo/tundide-kellaajad/ Pikapäevarühm on ainult 1.-3.klassi õpilastele. Vaata päevakava  ja töökorralduse aluseid https://www.ardukool.ee/oppetoo/pikapaevaruhm/ Hommikuputru ei pakuta!...

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Lastevanemate üldkoosolek toimub 02.septembril 2020 algusega kell 19.00. Igast perest võib koosolekul osaleda ainult 1 lapsevanem. Osalemine tungivalt soovitatav! Räägime algava õppeaasta olulisematest teemadest ja koroonaviirusega seotud soovitustest, et kontaktõpe...

ÕPPEAASTA AVAAKTUS

NB! Eraldi bussi 1.septembriks tellitud ei ole. Lapsed saavad kooli K7 bussiga kella 9ks vastavalt bussigraafikule. Tagasi palume lastevanematel ise lahendus leida!

ROBOOTIKA HUVIRING

Alates uuest õppeaastast on Kose vallas toimuvad robootika huviringid koondunud Kose Huvikooli alla. Ardus hakkab tunde andma Reinar Tõruke. Soov on jätkuvalt pakkuda õpilastele huvitavaid ja arendavaid tunde, kus nad saavad tutvust teha mitte ainult programmeerimise...

BUSSITRANSPORT

Ardu Kooli õpilasi sõidutab bussiliin K7. Lisaks sõidab alates 01.09.2020 liin K17, millega saavad Ardu lapsed Kosele huvikooli/ringidesse. Kose siseliinide sõiduplaanid 2020-09-01-KOSE-K1K2K4K5K7K8K9K10K17 Rohkem infot: https://www.ytkpohja.ee/kose-siseliinid või...

ÕPIKUTE LAENUTAMINE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE

Õpikute laenutamine ja töövihikute väljastamine toimub kooli raamatukogus: 24.augustil kell 10.00-13.00 2.-5.klass 25.augustil kell 10.00-13.00 6.-9.klass 1.klassi minejad saavad õpikud ja töövihikud 1.septembril klassijuhatajalt. NB! Palun kõigil õpilastel käia läbi...