Direktori käskkiri nr 85 15.10.2018

Määran Ardu Kooli töökorralduse I koolivaheajal (22.10.-26.10.2018) alljärgnevalt:

  • Õpetajad tegelevad enesetäiendamisega, ainekavade ülevaatamise ja täiendamisega ning õppematerjalide ettevalmistamisega koolimajas või väljaspool koolimaja.
  • Sööklatöötajad kasutavad aega sööklaruumide korrastuseks.
  • Koolitädid kasutavad aega maja suurpuhastuseks.
  • Infosekretär tegeleb kooli dokumentatsiooniga väljaspool koolimaja.
  • Raamatukoguhoidja kasutab aega fondide korrastamiseks.