• Infosekretär tegeleb kooli dokumentatsiooniga väljaspool koolimaja, vastab kooli telefonile 6083201 ja e-mailile info@ardukool.ee. Kantselei suletud, kohtumised eelneval kokkuleppel telefoni või meili teel.
  • Õpetajad tegelevad Ardu Kooli 2017-2020 arengukava koostamisega, sisehindamise aruande tutvumisega ja täiendamisega, enesetäiendamisega, ainekavade ülevaatamise ja täiendamisega ning õppematerjalide ettevalmistamisega väljaspool koolimaja.
  • Koolitädid kasutavad aega maja suurpuhastuseks.
  • Raamatukoguhoidja kasutab aega fondide korrastamiseks ja enesetäiendamisega Ardu Raamatukogus.