KOOL

Pikapäevarühm


Pikapäevarühma töös osalevad ainult 1.-3.klassi õpilased
lapsevanema avalduse alusel.


Pikapäevarühma lastele pakutakse ka oodet, toiduraha on 0.60/päev. Kui laps ei soovi enam pikapäevas süüa, siis palun esitada sellekohane lihtkirjas avaldus kooli direktorile

 

Pikapäevarühma kodukord:

  • Õpilane tuleb pikapäevakooli pärast tundide lõppu ja teatab õpetajale oma kohalolekust ning tegevustest.

  • Õpilane ei tohi lahkuda kooli territooriumilt. Vaba aega võib veeta siseõues, staadionil, palliplatsidel.

  • Õpilane ootab koolibussi koolimaja ees.

  • Õpilane võib avaldusel märgitud kellaajast varem lahkuda, kui on teade lapsevanemalt.

Pikapäevarühma lastele pakutakse ka oodet, toiduraha on 0.60/päev. Kui laps ei soovi enam pikapäevas süüa, siis palun esitada sellekohane lihtkirjas avaldus kooli direktorile

 

Pikapäevarühma kodukord:

  • Õpilane tuleb pikapäevakooli pärast tundide lõppu ja teatab õpetajale oma kohalolekust ning tegevustest.

  • Õpilane ei tohi lahkuda kooli territooriumilt. Vaba aega võib veeta siseõues, staadionil, palliplatsidel.

  • Õpilane ootab koolibussi koolimaja ees.

  • Õpilane võib avaldusel märgitud kellaajast varem lahkuda, kui on teade lapsevanemalt.