NB! Jaanuari alguses peale koolivaheaega testitakse kogu kooliperet kaks korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud)!
Testid jagab klassijuhataja ajavahemikus 03.-07.jaanuaril neile, kes ei saanud teste enne vaheajale minekut. Testide kättesaamiseks võtta vanemal ühendust oma lapse klassijuhatajaga
ja leppida kokku, kuidas toimub testide üleandmine.

Lisainformatsiooni saab kooli sekretärilt tel 53310030 või kirjutades info@ardukool.ee

Testi tegemise õpetus:

Üldine testimise info ja juhendvideo on leitavad ka ministeeriumi kodulehelt:
www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides