UUENENUD INFO

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Lastevanemate üldkoosolek toimub 02.septembril 2020 algusega kell 19.00.
Igast perest võib koosolekul osaleda ainult 1 lapsevanem. Osalemine tungivalt soovitatav!
Räägime algava õppeaasta olulisematest teemadest ja koroonaviirusega seotud soovitustest, et kontaktõpe kestaks võimalikult kaua.

ÕPPEAASTA AVAAKTUS

NB! Eraldi bussi 1.septembriks tellitud ei ole.
Lapsed saavad kooli K7 bussiga kella 9ks vastavalt bussigraafikule.
Tagasi palume lastevanematel ise lahendus leida!

ROBOOTIKA HUVIRING

Alates uuest õppeaastast on Kose vallas toimuvad robootika huviringid koondunud Kose Huvikooli alla.
Ardus hakkab tunde andma Reinar Tõruke. Soov on jätkuvalt pakkuda õpilastele huvitavaid ja arendavaid tunde, kus nad saavad tutvust teha mitte ainult programmeerimise ja tehnika valdkonnaga, vaid õpivad ka lahendama probleeme loovalt ja ühise meeskonnana.
Huviring toimub erinevates vanusegruppides nagu eelnevatel aastatel.
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas 1,5 h kuutasuga 20 eur.
Esialgu plaanime, et tunnid varem robootikas käinud õpilastele algavad septembri teisel nädalal ja uutel õpilastel septembri kolmandal nädalal.
Siit ongi suur palve täita kõigil soovijatel avaldus, et saaksime teada kui palju huvilisi on.
Avalduse leiate siit:
Kui teil on robootikaga seoses küsimusi, siis kindlasti kirjutage piret.koima@gmail.com või helistage +37256564248.
Oleme kohal ka Kose valla huvitegevuse messil, robotitega saab tutvust teha kl 12.00-12.30.

ÕPIKUTE LAENUTAMINE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE

Õpikute laenutamine ja töövihikute väljastamine toimub kooli raamatukogus:

24.augustil kell 10.00-13.00 2.-5.klass
25.augustil kell 10.00-13.00 6.-9.klass

1.klassi minejad saavad õpikud ja töövihikud 1.septembril klassijuhatajalt.

NB! Palun kõigil õpilastel käia läbi ka kunstiklassist, et võtta kaasa oma eelmise õppeaasta kunsti- ja/või käsitöövahendid!

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT

Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee või tulla koolimajja kantseleisse taotlust täitma.

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
4. perearstitõend (1.klassi astumisel)
5. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
6. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

Taotlusele lisatavatest dokumentidest saab teha kantseleis koopiad.
E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info