ARDU KOOLI LASTEVANEMATE RAHULOLU- JA KOOLIKESKKONNA KÜSITLUS 2021

Käimas on 2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.
Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemad.
Rahuloluküsitlused toimuvad elektroonselt ja on avatud kuni 28.märtsini.
Küsitlus on anonüümne – Teie vastuseid ei ole võimalik Teie ega Teie lapsega seostada.
Vastamine võtab aega ligikaudu 20 kuni 30 minutit.
NB! Ardu Kooli lastevanemate 2021.a küsitluse link on leitav eKoolist vestluste alt.

Tutvu eelnevatel aastatel tehtud Ardu Kooli rahuoluküsitluste tagasisidega:
https://www.ardukool.ee/koolist/rahulolu/

Ardu Kooli õpilased meisterdasid lumest hädaabinumbri 112

Taas on käimas vahva ja lõbus Häirekeskuse fotokonkurss “Lumest lumele 112”,
mis annab hea võimaluse minna välja meisterdama lumest või lumele hädaabinumber.
„Lumest lumele 112“ toimub rahvusvahelise 112 päeva raames, mida tähistatakse 11. veebruaril.
Päeva eesmärk on teadvustada hädaabinumbrit, millelt saab appi kutsuda politseid, päästet ja kiirabi.

Vaata pilte lähedamalt KOOLI PLUSSi lehelt.

 

Alates 25.01.2021 alustame kõikide õpilastega kontaktõppes

Meie kõikide soov on, et saaksime seda läbi viia võimalikult turvalises ja ohutus keskkonnas.
Meie kõikide (kooli personal, lapsevanemad, õpilased) otsustest ja vastutusest sõltub see, kuidas me saame jätkata kontaktõppega, mis on kindlasti kõige tõhusam õppevorm. Me saame ennast kaitsta ja muuta meie viibimise koolimajas võimalikult ohutuks, kui me kõik ühiselt teeme kõik selleks, et püsida terved.

Koolipoolsed nõuanded selleks on:
1) kooli tuleb ainult täiesti terve laps (lastel võib olla ainuke covid-19 viiruse põdemise tunnus ka kerge nohu) ja perest, kus ei ole külmetusnähtudega pereliikmeid,
2) tööle tuleb täiesti terve töötaja,
3) siseruumides kannavad kõik koolipere liikmed maski, va alla 12 aastases lapsed,
4) kontakttegevuste puhul jälgime hajutatust, oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel,
5) desinfitseerime või peseme käsi klassiruumi sisenemisel ja sealt väljumisel, ühiskasutatavaid ruume ja asju kasutades, enne sööma asumist,
6) viibime võimalusel suurel vahetunnil õues, tuulutame klassiruume,
7) informeerime kooli koheselt võimalikust haigestumisest, tekkinud probleemist.

Teeme kõik ühiselt selleks, et püsida terved! Edukat ja turvalist õppeperioodi!