Lisaks on välja pandud ka Ardu Kooli õpilaste tööde näitus!

Vastuvõtt 2018/2019.õppeaasta 1.klassi 

Vastuvõtu avaldused esitada kooli kantseleisse 01.juuniks!
Koolile esitada:
1. kooli astumise avaldus (blanketi leiab kooli kodulehelt)
https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/
2. vanema isikut tõendav dokument,
3. lapse isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, id-kaart),
4. koolivalmiduskaart (selle olemasolul)
5. tervisetõend (perearstilt).

Tutvu ka Ardu Kooli vastuvõtu korraga: https://www.ardukool.ee/dokumendid/opilaste-vastu-valja-kord/

Täpsustavad küsimused palume esitada info@ardukool.ee või Egle Tänav, sekretär, telefon 6083201.

KIRJANDUS- JA KUNSTIHOMMIKUD

Alates 6.04 kuni 18.05 toimuvad Ardu Koolis igal reedel kirjandus- ja kunstihommikud, kus  8.klassi õpilased annavad oma koolikaaslastele ülevaate ühest kirjanikust ning tema loomingust. Kirjanikust kõnelev õpilane on selle töö käigus lugenud läbi mõned  valitud kirjaniku teosed ning analüüsib ja võrdleb neid. Kirjaniku valikul lähtub õpilane  oma ees-või perekonnanime  esirtähest, mis peab ühtima kirjaniku ees- või perekonnanime esitähega. Lisaks kirjaniku ja kirjandusteoste tutvustamisele  tuleb õpilasel leida üks selle kirjaniku raamatu illustraator ning esitada ülevaade ka tema loomingust. Projekti eestvedajad on kunstiõpetuse õpetaja Epp ja eesti keele õpetaja Tiiu.

JALGPALLITURNIIR

6. ja 13. aprillili toimuvad Ardu kooli võimlas kooli jalgpalliturniirid.

6.aprillil võistlevad  1.-4.klassi poisid ja võistlusel osaleda soovijad tüdrukud.  13.aprillil võistlevad õpilased 5.-9.klassidest.

Võistlused tõotavad tulla põnevad! Õpilased, kellel on  selleks ajaks tunnid läbi, tulge kaasa elama.  Need, kellel sel ajal tunnid, toimub pealtvaatajaks lubamine kokkuleppel aineõpetajaga.

Tulemustest loe lähemalt Ardu Kooli veebi ajalehest KOOLI PLUSS!
https://koolipluss.wordpress.com/2018/04/18/jalgpalliturniir/