Töökorraldus kevadisel koolivaheajal

  • Infosekretär tegeleb kooli dokumentatsiooniga väljaspool koolimaja, vastab kooli telefonile 6083201 ja e-mailile info@ardukool.ee. Kantselei suletud, kohtumised eelneval kokkuleppel telefoni või meili teel.
  • Õpetajad tegelevad Ardu Kooli 2017-2020 arengukava koostamisega, sisehindamise aruande tutvumisega ja täiendamisega, enesetäiendamisega, ainekavade ülevaatamise ja täiendamisega ning õppematerjalide ettevalmistamisega väljaspool koolimaja.
  • Koolitädid kasutavad aega maja suurpuhastuseks.
  • Raamatukoguhoidja kasutab aega fondide korrastamiseks ja enesetäiendamisega Ardu Raamatukogus.

OLULINE TEADAANNE

Seoses erinevate klasside õppekäikude ning õpetajate (A.Veinberg, M.Talv, M.Valdma, K.Relve) viibimisega majast eemal toimuvad õppetöös alljärgnevad muudatused:

  1. teisipäeval, 14.märtsil ei toimu pikapäevarühma tööd. Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine on kell 14.20;
  2. kolmapäeval, 15.märtsil on lubatud 8.-9.klassi õpilastel täita kodus õppeülesandeid iseseisvalt. Õppeülesanded on märgitud eKooli vastavate tunnikirjelduste alla.

Teade!

Robootikaring toimub neljapäeval, 23.veebruaril kell 13.30-15.00.