Lugupeetud lapsevanem!

Tartu Ülikool VIIB Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel läbi uuringu „Noored noorsootööst”, mille eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud laste ja noorte ning lapsevanemate rahulolust noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja noorte huvidele vastavate tegevuste rahastamist.

Uuringu raames oleme ette valmistanud veebiküsimustikud eri vanuses õpilastele ja nende vanematele. Loodame, et olete nõus oma arvamust avaldama.

Palume Teid vajadusel abistada ka oma last või lapsi temale mõeldud veebiküsimustiku vastamisel (nt lingi avamisel või vajadusel mõne sõna tähenduse selgitamisel).

Küsitluse lingi leiate aadressilt noorteuuring.ut.ee.

Palun vastake küsimustele oma sellest 2.-9. klassis käivast lapsest lähtuvalt, kelle sünnipäev on aastas kõige varasemal ajal.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

Vastamise eest ette tänades,

Reelika Ojakivi

noorteosakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium