TUNNIPLAAN

infot tunniplaani kohta saab kassijuhatajatelt

1.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  eesti keel  keh.kasv.  keh.kasv.  eesti keel  eesti keel
2.  eesti keel  muusikaõp.  eesti keel  muusikaõp.  matemaatika
3.  matemaatika  eesti keel  matemaatika  matemaatika  loodusõp.
4.  arvutiring  matemaatika  inglise keel  kunstiõp.  kunstiõp.
5.    loodusõp.      
6.    tööõp.      

2.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  eesti keel  keh.kasv.  keh.kasv.  eesti keel  eesti keel
2.  eesti keel  muusikaõp.  inglise keel  muusikaõp.  matemaatika
3.  matemaatika  eesti keel  eesti keel  matemaatika  loodusõp.
4.  inimeseõp.  matemaatika  matemaatika  keh.kasv.  inglise keel
5.    tööõp.    kunstiõp.  
6.    tööõp.      

3.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  eesti keel  eesti keel  eesti keel  eesti keel  keh.kasv.
2.  matemaatika  eesti keel  keh.kasv.  matemaatika  eesti keel
3.  loodusõp.  matemaatika  matemaatika  muusikaõp.  matemaatika
4.  inglise keel  muusikaõp.  inimeseõp.  inglise keel  tööõp.
5.  kunstiõp.  kunstiõp.  inglise keel  keh.kasv.  
6.          

4.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  T käsitöö
P tööõp.
 muusikaõp.  eesti keel  muusikaõp.  kunstiõp.
2.  eesti keel  keh.kasv.  loodusõp.  keh.kasv.  eesti keel
3.  T käsitöö
P tööõp.
 eesti keel  inglise keel  inglise keel  inglise keel
4.  matemaatika  loodusõp.  matemaatika  eesti keel  arvutiring
5.      keh.kasv.  matemaatika  
6.      matemaatika  matemaatika  

5.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  T käsitööõp.
P tööõp.
 loodusõp.  inimeeõp.  keh.kasv.  eesti keel
2.  keh.kasv.  matemaatika  matemaatika  matemaatika  inglise keel
3.  T käsitööõp.
P tööõp.
 muusikaõp.  ajalugu  loodusõp.  kunstiõp.
4.  eesti keel  kirjandus  eesti keel  kirjandus  keh.kasv.
5.  inglise keel  inglise keel      matemaatika
6.  matemaatika        

6.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  vene keel  matemaatika  matemaatika  kirjandus  vene keel
2.  inglise keel  loodusõp.  vene keel  loodusõp.  ajalugu
3.  eesti keel  ajalugu  eesti keel  kunstiõp.  inimeseõp.
4.  T keh.kasv.
P tööõp.
 kirjandus  T käsitöö
P keh.kasv.
 muusikaõp.  eesti keel
5.  matemaatika  T käsitöö
P keh.kasv.
 loodusõp.  inglise keel  ühiskonnaõp.
6.  P tööõp.  inglise keel  T keh.kasv.  matemaatika  matemaatika
7.          

7.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  loodusõp.  kunstiõp.  bioloogia  geograafia  matemaatika
2.  matemaatika  eesti keel  kirjandus  vene keel  inimeseõp.
3.  inglise keel  vene keel  vene keel  eesti keel  matemaatika
4.  T keh.kasv.
P tööõp.
 inglise keel  T käsitööõp.
P keh.kasv.
 ajalugu  ajalugu
5.  loodusõp.  T käsitööõp.
P keh.kasv.
 kl.juh.tund  bioloogia  kirjandus
6.  P tööõp.  matemaatika  T keh.kasv.  muusikaõp.  matemaatika
7.          inglise keel

8.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  matemaatika  eesti keel  ajalugu  matemaatika  matemaatika
2.  T käsitöö
P tööõp.
 inglise keel  kunstiõp.  inglise keel  geograafia
3.  keemia  geograafia  matemaatika  vene keel  eesti keel
4.  keemia  vene keel  bioloogia  bioloogia  füüsika
5.  T keh.kasv.
P tööõp.
 muusikaõp.  kirjandus  inimeseõp.  inglise keel
6.  vene keel ajalugu  matemaatika  T käsitöö
P keh.kasv.
 kirjandus
7.  P keh.kasv.    arvutiring  T keh.kasv.  füüsika

9.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1.  eesti keel  vene keel  matemaatika  ajalugu  bioloogia
2.  keemia  kunstiõp.  matemaatika  eesti keel  füüsika
3.  vene keel  inglise keel  bioloogia  geograafia  matemaatika
4.  geograafia  ühiskonnaõp.  arvutiring  vene keel  matemaatika
5.  T keh.kasv.
P tööõp.
 matemaatika  ühiskonnaõp.  kunstiõp.  füüsika
6.  keemia  muusikaõp.  kirjandus  T käsitöö
P keh.kasv.
 inglise keel
7.  P keh.kasv.    inglise keel  T keh.kasv.  kirjandus