TUNNIPLAAN alates 18.03.2019

1.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  eesti keel  inglise keel  eesti keel  eesti keel
2.  eesti keel  muusikaõp.  eesti keel  inglise keel  kunstiõp.
3.  matemaatika  matemaatika  matemaatika  matemaatika  keh.kasv.
4.  kunstiõp.  loodusõp.      muusikaõp.
5.    keh.kasv.      tööõp.
6.          
           

2.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  keh.kasv.  matemaatika  keh.kasv.  muusikaõp.
2.  eesti keel  eesti keel  eesti keel  matemaatika  matemaatika
3.  matemaatika  muusikaõp.  inimeseõp.  eesti keel  eesti keel
4.  loodusõp.  inglise keel  kunstiõp.  inglise keel  keh.kasv.
5.    eesti keel    tööõp.  
6.        tööõp.  
           

3.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  eesti keel  eesti keel  eesti keel  eesti keel
2.  matemaatika  keh.kasv.  matemaatika  eesti keel  inglise keel
3.  inglise keel  matemaatika  loodusõp.  matemaatika  inimeseõp.
4.  kunstiõp.  kunstiõp.  inglise keel  tööõp.  keh.kasv.
5.    muusikaõp.    keh.kasv.  muusikaõp.
           
           

4.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  kunstiõp.  muusikaõp.  eesti keel  eesti keel  matemaatika
2.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 inglise keel  eesti keel  loodusõp.  eesti keel
3.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 matemaatika  inglise keel  inglise keel  muusikaõp.
4.  eesti keel  matemaatika  loodusõp.  matemaatika  T käsitöö
 P keh.kasv.
5.  matemaatika  T käsitöö
 P keh.kasv.
   P keh.kasv.  T keh.kasv.
6.          
           

5.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  matemaatika  loodusõp.  inglise keel  inglise keel
2.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 matemaatika  inglise keel  eesti keel  kunstiõp.
3.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 eesti keel  matemaatika  eesti keel  eesti keel
4.  matemaatika  muusikaõp.  matemaatika  loodusõp.  T käsitöö
 P keh.kasv.
5.    T käsitöö
 P keh.kasv.
 inimeseõp.  P keh.kasv.  T keh.kasv.
6.      ajalugu    
           

6.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  vene keel  vene keel  matemaatika  matemaatika  matemaatika
2.  kunstiõp.  eesti keel  matemaatika  matemaatika  muusikaõp.
3.  eesti keel  inglise keel  ajalugu  ajalugu  inglise keel
4.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 vene keel  eesti keel  inimeseõp.  T käsitöö
 P keh.kasv.
5.  loodusõp.  T käsitöö
 P keh.kasv.
 loodusõp.  kirjandus  kirjandus
6.  P tööõp.  ühiskonnaõp.  T keh.kasv.  inglise keel  
     loodusõp.      

7.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  inglise keel  kirjandus  matemaatika  matemaatika  T käsitöö.
 P keh.kasv.
2.  eesti keel  vene keel  vene keel  matemaatika  matemaatika
3.  matemaatika  bioloogia  eesti keel  vene keel  inimeseõp.
4.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 ajalugu  ajalugu  kirjandus  arvutiring
5.  geograafia  inglise keel  inglise keel  loodusõp.  kunstõp.
6.  P tööõp.  muusikaõp.  T+P keh.kasv.  loodusõp.  
7.    T käsitöö      

8.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  bioloogia  matemaatika  vene keel  vene keel  T käsitöö
 P keh.kasv.
2.  matemaatika  füüsika  bioloogia  keemia  inimeseõp.
3.  eeti keel  matemaatika  matemaatika  keemia  kunstiõp.
4.  inglise keel  kirjandus  vene keel  ajalugu  eesti keel
5.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 ajalugu  matemaatika  inglise keel  kirjandus
6.  geograafia  inglise keel  füüsika  geograafia  muusika
7.  P tööõp.  T käsitöö  T+P keh.kasv.    

9.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  matemaatika  inglise keel  bioloogia  keemia  T käsitöö
 P keh.kasv.
2.  inglise keel  kirjandus  matemaatika  vene keel  geograafia
3.  bioloogia  vene keel  vene keel  füüsika  matemaatika
4.  ajalugu  matemaatika  eesti keel  keemia  matemaatika
5.  T keh.kasv.
 P tööõp.
 ühiskonnaõp.  geograafia  ühiskonnaõp.  füüsika
6.  eesti keel  ajalugu  inglise keel  kirjandus  kunstiõp.
7.    T+P keh.kasv.      muusikaõp.