TUNNIPLAAN alates 06.01.2020

1.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.   muusikaõp.      
2.   keh.kasv.   muusikaõp.  
3.          
4.   inglise keel arvutiõp.    
5. inglise keel rmtk.ring   keh.kasv. / Ujumine  
6.          
           

2.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. eesti keel eesti keel eesti keel muusikaõp. eesti keel
2. matemaatika eesti keel matemaatika eesti keel matemaatika
3. inglise keel muusikaõp. keh.kasv. eesti keel tööõp.
4. loodusõp. inimeseõp. inglise keel matemaatika tööõp.
5. kunstiõp. keh.kasv.   keh.kasv. / ujumine  
6.          
           

3.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. inglise keel keh.kasv. inglise keel   inglise keel
2.          
3.       muusikaõp.  
4.          
5.   muusikaõp.   keh.kasv.  
           
           

4.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. matemaatika P tööõp / T käsitöö keh.kasv. arvutiõp. matemaatika
2. eesti keel P tööõp / T käsitöö inglise keel eesti keel kunstiõp.
3. loodusõp. keh.kasv. eesti keel inglise keel inglise keel
4. keh.kasv. eesti keel loodusõp. muusikaõp. matemaatika
5. eesti keel matemaatika matemaatika    
6.   muusikaõp.      
           

5.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. eesti keel P tööõp / T käsitöö matemaatika loodusõp. inimeseõp.
2. ajalugu P tööõp / T käsitöö keh.kasv. arvutiõp. inglise keel
3. kunstiõp. loodusõp. inglise keel matemaatika eesti keel
4. keh.kasv. kirjandus kirjandus eesti keel keh.kasv.
5.   inglise keel klassijuh.tund muusikaõp. matemaatika
6.   matemaatika matemaatika    
           

6.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. kunstiõp. inglise keel vene keel kirjandus ajalugu
2. matemaatika matemaatika eesti keel inglise keel eesti keel
3. matemaatika T keh.kasv. / P tööõp. matemaatika vene keel P keh.kasv. / T käsitöö
4. eesti keel ajalugu vene keel inimeseõp. ühiskonnaõp.
5. T käsitöö / P keh.kasv. kirjandus loodusõp. inglise keel loodusõp.
6. matemaatika loodusõp.   muusikaõp. T keh.kasv.
    P tööõp.      

7.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. loodusõp. vene keel arvutiõp. matemaatika kirjandus
2. inglise keel kirjandus matemaatika vene keel inimeseõp.
3. eesti keel T keh.kasv. / P tööõp. matemaatika ajalugu T käsitöö / P keh.kasv.
4. kunstiõp. muusikaõp. eesti keel ajalugu inglise keel
5. T käsitöö / P keh.kasv. vene keel inglise keel matemaatika geograafia
6. loodusõp. matemaatika     T keh.kasv.
7. bioloogia P tööõp.      

8.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. füüsika bioloogia matemaatika inim.õp. arvutiõp.
2. vene keel inglise keel ajalugu geograafia ajalugu
3. keemia kunstiõp. vene keel kirjandus matemaatika
4. keemia T keh.kasv. / P tööõp. bioloogia matemaatika geograafia
5. matemaatika T käsitöö / P tööõp. kirjanuds eesti keel T käsitöö / P keh.kasv
6. vene keel eesti keel inglise keel inglise keel füüsika
7. matemaatika P keh.kasv.   muusikaõp. T keh.kasv.

9.klass

 

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1. bioloogia geograafia eesti keel ja kirjandus inglise keel matemaatika
2. eesti keel ja kirjandus muusikaõp. bioloogia matemaatika matemaatika
3. vene keel eesti keel ja kirjandus ajalugu matemaatika ajalugu
4. inglise keel T keh.kasv. / P tööõp. matemaatika inglise keel füüsika
5. keemia geograafia geograafia vene keel T käsitöö / P keh.kasv.
6. eesti keel ja kirjandus vene keel ühiskonnaõp. eesti keel kunstiõp.
7. keemia P keh.kasv.     T keh.kasv.