TUNNIPLAAN alates 08.01.2019

1.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  eesti keel  eesti keel  inglise keel  muusikaõp.
2.  eesti keel  matemaatika  matemaatika  eesti keel  keh.kasv.
3.  matemaatika  muusikaõp.  inglise keel  matemaatika  eesti keel
4.  kunstiõp.  loodusõp.  arvutiring  tööõp.
5.  kunstiõp.  keh.kasv.
6.

2.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  eesti keel  inglise keel  keh.kasv.  lood.+inim.
2.  eesti keel  lood.+inim.  eesti keel  inglise keel  eesti keel
3.  matemaatika  eesti keel  matemaatika  eesti keel  matemaatika
4.  kunst+tööõp.  muusikaõp.  keh.kasv.  matemaatika  muusikaõp.
5.  kunst+tööõp.  keh.kasv.  kunst+tööõp.
6.

3.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  muusikaõp.  eesti keel  eesti keel  keh.kasv.
2.  inglise keel  eesti keel  matemaatika  eesti keel  inglise keel
3.  matemaatika  inglise keel  kunstiõp.  matemaatika  eesti keel
4.  tööõp.  matemaatika  kunstiõp.  loodusõp.  inimeseõp.
5.  arvutiõp.  keh.kasv.  muusikaõp.
6.  keh.kasv.

4.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 inglise keel  matemaatika  loodusõp.  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
2.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 muusikaõp.  inglise keel  matemaatika  eesti keel ja kirjandus
3.  kunstiõp.  eesti keel ja kirjandus  eesti keel ja kirjandus  inglise keel  muusikaõp.
4.  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
 matemaatika  loodusõp.  eesti keel ja kirjandus  matemaatika
5.  eesti keel ja kirjandus  klj.tund  P keh.kasv.  T keh.kasv.
6.  matemaatika

5.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 matemaatika  matemaatika  kirjandus  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
2.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 kirjandus  eesti keel  matemaatika  kunstiõp.
3.  eesti keel  loodusõp.  matemaatika  matemaatika  eesti keel
4.  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
 inglise keel  inglise keel  loodusõp.  inglise keel
5.  muusikaõp.  ajalugu  kehaline kasvatus
6.  arvutiring  inimeseõp.
7.

6.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  inglise keel  eesti keel/kirjandus  vene keel  matemaatika  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
2.  matemaatika  matemaatika  matemaatika  inimeseõp.  eesti keel/kirjandus
3.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 ajalugu  loodusõp.  ajalugu  inglise keel
4.  T käsitöö ja kodundus
P keh.Kasv.
 vene keel  vene keel  inglise keel  kunstiõp.
5.  eesti keel/kirjandus  matemaatika  eesti keel/kirjandus  eesti keel/kirjandus  loodusõp.
6. P tehnoloogiaõp.  T keh.kasv.  ühiskonnaõp.  muusikaõp.
7.  loodusõp.

7.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  kunstiõp.  kirjandus  matemaatika  vene keel  geograafia
2.  matemaatika  inglise keel  bioloogia  matemaatika  inimeseõp.
3.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 vene keel  vene keel  eesti keel  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
4.  eesti keel  ajalugu  ajalugu  loodusõp.  matemaatika
5.  inglise keel  matemaatika  inglise keel  loodusõp.  kirjandus
6.  P tehnoloogiaõp.  muusikaõp.  T keh.kasv.
7.  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.

8.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  eesti keel  bioloogia  bioloogia  füüsika  inglise keel
2.  kunstiõp.  vene keel  vene keel  keemia  muusikaõp.
3.  matemaatika  geograafia  ajalugu  inimeseõp.  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
4.  inglise keel  matemaatika  kirjandus  ajalugu  eesti keel
5.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 vene keel  matemaatika  matemaatika  geograafia
6.  füüsika  inglise keel  matemaatika  keemia  kirjandus
7.  P tehnoloogiaõp  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
 T keh.kasv.

9.klass

 ESMASPÄEV

 TEISIPÄEV

 KOLMAPÄEV

 NELJAPÄEV

 REEDE

1.  matemaatika  vene keel  kirjandus  keemia  kirjandus
2.  eesti keel  bioloogia  füüsika  eesti keel  füüsika
3.  inglise keel  matemaatika  bioloogia  keemia  T käsitöö ja kodundus
P keh.kasv.
4.  matemaatika  ühiskonnaõp.  matemaatika  matemaatika  vene keel
5.  T keh.kasv.
P tehnoloogiaõp.
 inglise keel  vene keel  ühiskonnaõp.  ajalugu
6.  ajalugu  kunstiõp.  geograafia  inglise keel  geograafia
7.  P keh.kasv.  T keh.kasv.  muusikaõp.