TUNNIPLAAN
alates 14.märtsist 2022

infot tunniplaani kohta saab kassijuhatajatelt

1.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel muusikaõp. eesti keel muusikaõp. keh.kasv.
2. eesti keel eesti keel matemaatika eesti keel eesti keel
3. matemaatika matemaatika tööõp. matemaatika arvutiõp.
4. loodusõpetus kunstiõp. tööõp. loodusõp. matemaatika
5.   inglise keel   ujumine  
6.          

2.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel muusikaõp. eesti keel muusikaõp. keh.kasv.
2. matemaatika eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel
3. keh.kasv. matemaatika matemaatika matemaatika inglise keel
4. inglise keel loodusõp. arvutiõp. kunstiõp. eesti keel
5.   tööõp. inimeseõp. ujumine  
6.   tööõp.      

3.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel eesti keel
2. matemaatika matemaatika eesti keel matemaatika matemaatika
3. inglise keel loodusõp. matemaatika inglise keel tööõp.
4. kunstiõp. tööõp. inimeseõp. muusikaõp. keh.kasv.
5. inglise keel muusikaõp. ujumine keh.kasv.  
6.          

4.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. eesti keel matemaatika loodusõp. matemaatika kunstiõp.
2. T käsitöö
P tööõp.
muusikaõp. inglise keel eesti keel inglise keel
3. T käsitöö
P tööõp.
loodusõp. eesti keel muusikaõp. matemaatika
4. arvutiõp. eesti keel kl.juh.tund inglise keel eesti keel
5. matemaatika keh.kasv.     matemaatika
6. keh.kasv.       keh.kasv.

5.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. kunstiõp. matemaatika keh.kasv. matemaatika matemaatika
2. T käsitöö
P tööõp.
inglise keel eesti keel muusikaõp. eesti keel
3. T käsitöö
P tööõp.
kirjandus inglise keel keh.kasv. keh.kasv.
4. matemaatika loodusõp. matemaatika ajalugu inglise keel
5. eesti keel   loodusõp. kirjandus inimeseõp.
6.          

6.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. T keh.kasv.
P tööõp.
kirjandus eesti keel vene keel eesti keel
2. eesti keel loodusõp. loodusõp. inglise keel T käsitöö
P keh.kasv.
3. vene keel T käsitöö
P keh.kasv.
loodusõp. ajalugu matemaatika
4. kunstiõp. inimeseõp. vene keel kirjandus ühiskonnaõp.
5. matemaatika ajalugu inglise keel matemaatika inglise keel
6. matemaatika T keh.kasv, matemaatika muusikaõp. kl.juh.tund
7. P tööõp.        

7.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. T keh.kasv.
P tööõp.
kl.juh.tund ajalugu ajalugu inimeseõp.
2. vene keel eesti keel vene keel loodusõp. T käsitöö
P keh.kasv.
3. bioloogia T käsitöö
P keh.kasv.
matemaatika geograafia matemaatika
4. loodusõp. muusikaõp. kirjandus bioloogia matemaatika
5. matemaatika vene keel kunstiõp. inglise keel kirjandus
6. matemaatika T keh.kasv. inglise keel eesti keel inglise keel
7. P tööõp.        

8.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. keemia inimeseõp. matemaatika eesti keel matemaatika
2. inglise keel vene keel ajalugu vene keel füüsika
3. eesti keel inglise keel T käsitöö
P keh.kasv.
bioloogia kirjandus
4. T keh.kasv.
P tööõp.
ajalugu kunstiõp. geograafia matemaatika
5. T käsitöö
P tööõp.
kirjandus matemaatika keemia füüsika
6. inglise keel geograafia informaatika matemaatika vene keel
7. bioloogia P keh.kasv.   muusikaõp. T keh.kasv.

9.klass

  ESMASPÄEV TEISIPÄEV KOLMAPÄEV NELJAPÄEV REEDE
1. matemaatika ajalugu informaatika bioloogia füüsika
2. bioloogia ühiskonnaõp. matemaatika matemaatika matemaatika
3. geograafia muusikaõp. T käsitöö
P keh.kasv.
kirjandus ühiskonnaõp.
4. T keh.kasv.
P tööõp.
inglise keel inglise keel matemaatika vene keel
5. keemia geograafia vene keel vene keel kunstiõp.
6. eesti keel eesti keel ajalugu keemia füüsika
7.   P keh.kasv. kirjandus inglise keel T keh.kasv