Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017


3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  • kolmas aine kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses (kirjalik) – 18. mai 2017. a.