Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik, paberil) – 8. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik, paberil) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (elektrooniline) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (elektrooniline) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (elektrooniline) – 21. mai 2019. a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (elektrooniline) – 25. september 2018. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004