Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik, paberil) – 12. mai 2020. a;

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (elektrooniline) – 1.-2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (elektrooniline) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (elektrooniline) – 24.-25. september 2019. a.

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/105072019003