Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023

3.klass
1) sotsiaalained – 4.-5.mai 2023

4. klass
1) matemaatika – 19.–22. september 2022
2) eesti keel – 26.–27. september 2022
3) loodusõpetus – 10.–13. oktoober 2022

6.klass
1) sotsiaalained – 8.-9.mai 2023

7. klass
1) matemaatika – 19.–12. september 2022
2) eesti keel – 26.-27.oktoober 2022
3) loodusõpetus – 10.–13. oktoober 2022
4) inglise keel  – 17.-21.oktoober 2022

Allikas: https://harno.ee/tasemetood

  • I ja II kooliastme loodusteaduslikke uurimis- ja otsusetegemise oskusi tagasisidestav loodusõpetuse tasemetöö rakendus 2018/2019. õppeaastal.
  • I ja II kooliastme matemaatika teadmiste taset (mõistelised ja protseduurilised teadmised) ja probleemide lahendamise oskusi tagasisidestav tasemetöö rakendus 2020/2021. õppeaastal.
  • I ja II kooliastme eesti keele ning II kooliastme inglise keele tasemetööd rakendus 2021/2022. õppeaastal.
  • I ja II kooliastme sotsiaalvaldkonna ning II kooliastme vene ja prantsuse keele tasemetööd rakenduvad 2022/2023. õppeaastal.

Allikas: https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/riiklikud-tasemetood