Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2016/2017 järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.