Pikapäevarühm

Pikapäevarühma töös osalevad ainult 1.-3.klassi õpilased lapsevanema avalduse alusel.
Pikapäevarühma lastele pakutakse ka oodet, toiduraha on 0.60/päev. Kui laps ei soovi enam pikapäevas süüa, siis palun esitada sellekohane lihtkirjas avaldus kooli direktorile.

Pikapäevarühma kodukord:
– Õpilane tuleb pikapäevakooli pärast tundide lõppu ja teatab õpetajale oma kohalolekust ning tegevustest.
– Õpilane ei tohi lahkuda kooli territooriumilt. Vaba aega võib veeta siseõues, staadionil, palliplatsidel.
– Õpilane ootab koolibussi koolimaja ees.
– Õpilane võib avaldusel märgitud kellaajast varem lahkuda, kui on teade lapsevanemalt.