Nõuded vihiku vormistamiseks:

Vihikute pealkirjastamise näidis:
Eesti keel
Ardu Kool
I klass
nimi

joonelised vihikud –

 • esimesel leheküljel alustatakse 4.joonelt
 • kahe harjutuse vahel jäetakse vabaks 2 joont
 • pealkirjast allapoole jäetakse vabaks 1 joon
 • kui ei ole vihikus trükitud sisemist äärejoont, joonitakse hariliku pliiatsiga 1cm kaugusele vihiku keskjoonest
 • pealkiri joonitakse alla
 • tekst kirjutatakse äärejoonest äärejooneni, vajadusel poolitatakse sõnu

 ruudulised vihikud –

 • esimesel leheküljel alustatakse 9.ruudurealt
 • kahe ülesande vahele jäetakse 4 vaba ruuduvahet
 • pealkirjast allpoole jäetakse 2 vaba ruuduvahet
 • lehekülje vabad äärejooned – 4 ruutu välisäärel, 2 ruutu siseäärel
 • pealkirjastamine: Ül. 1