õppeaasta 2021/2022 

ETAPID 8.klass TÄHTAEG 9.klass TÄHTAEG
Loovtöö teema lõplik kinnitamine. 31.11.2021 31.11.2021
Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine. pidev pidev
Vaheandmete esitamine, oma tööst rääkimine. 01.veebruar 2022 06.detsember 2021
Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms. veebruar/märts  2022 pidev
Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile. 04.aprill 2022
Viimistlemine, lõplik vormistamine, esitamine juhendajale, komisjonile. 09.mai 2022 17.jaanuar 2022
Loovtöö esitlemine, kaitsmine. 23.mai 2022 31,jaanuar 2022