õppeaasta 2019/2020 

ETAPID AEG
Loovtöö teema lõplik kinnitamine. 04.10.2019
Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine. pidev
Vaheandmete esitamine, oma tööst rääkimine. 14.02.2020
Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms. märts, 2020
Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile. 10.04.2020
Viimistlemine, lõplik vormistamine, esitamine juhendajale, komisjonile. 30.04.2020
Loovtöö esitlemine, kaitsmine. 08.05.2020