õppeaasta 2020/2021 

ETAPID AEG
Loovtöö teema lõplik kinnitamine. 01.10.2020
Materjali kogumine, süstematiseerimine, küsitlusandmete kogumine, praktilise töö teostamine. pidev
Vaheandmete esitamine, oma tööst rääkimine. 15.02.2021
Materjali analüüs, tõlgendamine, teoreetilise osa kirjutamine, ürituse korraldamine jms. märts, 2021
Vahearuande esitamine juhendajale/direktorile. 09.04.2021
Viimistlemine, lõplik vormistamine, esitamine juhendajale, komisjonile. 30.04.2021
Loovtöö esitlemine, kaitsmine. 10.05.2021