Trimestrid 2017/2018:
1. trimester 01.09.2017 – 30.11.2017 (60 koolipäeva)
2. trimester 01.12.2017 – 11.03.2018 (56 koolipäeva)
3. trimester 12.03.2018 – 12.06.2018 (59 koolipäeva)

Koolivaheajad 2018/2019. õppeaastal
I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/108122017011