Õppenõukogu koosolekud

Ardu Kooli õppenõukogu toimumisajad 2019/2020 õppeaastal:

  • 18.september 2019
  • 3.juuni 2020
  • 16.juuni 2020
  • 27.august 2020

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.