Suur tänu ja tunnustus kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele, kooli töötajatele, kes on eriolukorra tingimustes väga hästi hakkama saanud!

1.06  kell 11.00               9. klassi õpilaste loovtööde kaitsmine Zoom keskkonnas

3.06-5.06 kell 9-00-12.00 Õpikute ja ilukirjanduslike raamatute tagastamine (õpikud /ilukirjanduslikud raamatud tuleb pakendada kilekotti, mille  peale on märgitud õpilase nimi. Õpilane jätab kilekoti kooli fuajeesse tema klassinumbriga märgistatud lauale).

8.06                                 Õppeaasta lõpetamine. “Oma klassi päev”

10.06                                Algavad vajaduspõhised suvetööd

17.06 kell 18.00                9.klassi lõpuõhtu  (toimub  välitingimustes, koolimaja ees)

Püsime terved ja rõõmsat kooliaasta lõppu!

Ülle Pässa