Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee või kohale tulles leppida eelnevalt aeg kokku kooli sekretäriga tel.6083201

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (õpilaspileti jaoks)
4. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
5. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

NB! Enne kooliaasta algust peaks olema 1.klassi astuv laps käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info

Lisaküsimusteks helistada 6083201 või kirjutada info@ardukool.ee