Õpilasesinduse koosolekud

2020/2021

19.05.2021 nr 6-1/8 (4.-9.klass)

 • Uue ÕE presidendi valimine
 • Arutelu – skatepargi asukoht
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

31.03.2021 nr 6-1/7 (4.-9.klass)

 • Arutelu – distantsõpe
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

05.03.2021 nr 6-1/6 (4.-9.klass)

 • Arutelu – Ardu Kooli arengukava 2021-2026
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

03.02.2021 nr 6-1/5 (4.-9.klass)

 • Üritused veebruaris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

03.02.2021 nr 6-1/4 (1.-3.klass)

 • Üritused veebruaris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

25.11.2020 nr 6-1/3 (4.-9.klass)

 • Üritused novembris.
 • Arutelu – kooli sööklas jäätmete sorteerimine, Harjumaa Osaluskohvikus käinud ÕE liikmed jagasid osaluskohvikus esile tõstatud mõtted.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

24.11.2020 nr 6-1/2 (1.-3.klass)

 • Üritused novembris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

14.10.2020 nr 6-1/1 (4.-5.klass)

 • Arutelu – Ardu Kooli tugevused, nõrkused, võimalused
 • Arutelu – hommikupudru võimalus, tualettruumid
 • Kooli üritused oktoobris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

13.10.2020 nr 2-6/4 (1.-3.klass)

 • Arutelu – Ardu Kooli tugevused, nõrkused, võimalused
 • Kooli üritused oktoobris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

10.09.2020 nr 2-6/3 (7.-9.klass)

 • ÕE eesmärgid.
 • Murekast õpetajate toa juures, kuhu saavad õpilased anonüümselt oma muredest või märkamistest teada anda.
 • Kooli üritused septembris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

10.09.2020 nr 2-6/2 (1.-3.klass)

 • ÕE eesmärgid.
 • Murekast õpetajate toa juures, kuhu saavad õpilased anonüümselt oma muredest või märkamistest teada anda.
 • Kooli üritused septembris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

09.09.2020 nr 2-6/1 (4.-6.klass)

 • ÕE eesmärgid.
 • Murekast õpetajate toa juures, kuhu saavad õpilased anonüümselt oma muredest või märkamistest teada anda.
 • Kooli üritused septembris.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

2019/2020

29.mai – 03.juuni 2020 uue õpilasesinduse presidendi valimine (eKooli ja klassijuhatajate vahendusel)

03.03.2020 nr 2-6/13 (5.-9.klass)

 • Üritused – emakeelenädal, stiilinädal, moeshow, noorte õhtu
 • Arutelu – suuret fuajee hakkab valmis saama
 • Järgmise koosoleku aja määramine

03.03.2020 nr 2-6/12 (1.-4.klass)

 • Üritused – 1.-4.kl playbox, emakeelenädal, stiilinädal, moeshow, lõbus õhtu
 • Arutelu – võimlas palli mängimisest
 • Järgmise koosoleku aja määramine

04.02.2020 nr 2-6/11 (5.-9.klass)

 • Üritused – sõbrapäev, EV aktus
 • Arutelu – murekast, Vembu-Tembumaa asel võiks olla nt Vudila, tunni ajal söömisest
 • Järgmise koosoleku aja määramine

04.02.2020 nr 2-6/10 (1.-4.klass)

 • Üritused – sõbrapäev, EV aktus, 1.-4.kl playbox
 • Järgmise koosoleku aja määramine

07.01.2020 nr 2-6/9 (5.-9.klass)

 • Ardu Kooli kodukorra muudatuste arutamine
 • Järgmise koosoleku aja määramine

03.12.2019 nr 2-6/8 (5.-9.klass)

 • Ardu Kooli kodukord – arutleti läbi
 • Vahtusjalanõude vajalikkus
 • Arutelu –  ÕE õpilaste muljed noortekonverentsist, jõulud koolis, suurte fuajee kujundamisest, probleemide lahendamisest poiste tualettides
 • Järgmise koosoleku aja määramine

03.12.2019 nr 2-6/7 (1.-4.klass)

 • Ardu Kooli kodukord – tutvumine
 • Vahtusjalanõud
 • Arutelu – jõulud koolis
 • Järgmise koosoleku aja määramine

05.11.2019 nr 2-6/6 (5.-9.klass)

 • Üritused – tagasiside lõuduste õhtule, playbox
 • Arutleu – muljed Tartus demokraatiaseminarilt, ÕE õpilased lähevad noortekonverentsile Tallinnas, hubase nurga loomine ka keskastmesse
 • Järgmise koosoleku aja määramine

05.11.2019 nr 2-6/5 (1.-4.klass)

 • Üritused – tagasiside lõbusale õhtule
 • Mängunurk – tagasiside mängunurga rahulolust
 • Arutelu – jõulud, rohkem sportlikke üritusi
 • Järgmise koosoleku aja määramine

08.10.2019 nr 2-6/4 (5.-9.klass)

 • Ardu Kooli üritused – septembri ürituste tagasiside, halloweeni pidu
 • Koolivorm õpilastele – arvavad, et pole vajalik
 • Kas koolis võiks olla kaamerad üleval? – arvavad, et pole vaja paigaldada
 • Arutelu – ÕE õpidlased Tartusse, 5.-9.klassile playbox, 5.-9.kl poiste huviringid
 • Järgmise koosoleku aja määramine

08.10.2019 nr 2-6/3 (1.-4.klass)

 • Ardu Kooli üritused – septembri ürituste tagasiside, halloweeni pidu
 • Koolivorm õpilastele – arvavad, et võiks olla
 • Kas koolis võiks olla kaamerad üleval? – võiks olla
 • Järgmise koosoleku aja määramine

10.09.2019 nr 2-6/2 (5.-9.klass)

 • ÕE presidendina järkab K.G.Kevvai
 • Kooli helitehinik ja fotograaf – valiti K.-M.Valdma
 • Kooli üritused – maailmakoristuspäev, liikumisnädal, noorteõhtu
 • Koolikiusamine
 • Arutelu – söögivahetund lühike, sõpruskooli leidmine
 • Järgmise koosoleku aja määramine

10.09.2019 nr 2-6/1 (1.-4.klass)

 • Õpilasesinduse eesmärgi tutvustamine
 • Ardu Kooli üritused – maailmakoristuspäev, liikumisnädal, lõbus õhtu
 • Koolikiusamine
 • Järgmise koosoleku aja määramine

2018/2019

21.05.2019 nr 2-6/19 (5.-9.klass)

 • Ardu Kooli meene
 • Õppeaasta kokkuvõte

21.05.2019 nr 2-6/18 (1.-4.klass)

 • Üritused
 • Ardu Kooli meene

02.04.2019 nr 2-6/17 (5.-9.klass)

 • “Aasta kool 2019” konkursil osalemisest
 • Üritus – talgupäev 4.mail; lemmikloomapäevad
 • Arutelu – suuremad õpilased ja Vembu-Tembumaa
 • Järgmise koosoleku aja määramine

02.04.2019 nr 2-6/16 (1.-4.klass)

 • “Aasta kool 2019” konkursil osalemisest
 • Arutelu – Ardu Kooli koolivorm
 • Üritus – talgupäev 4.mail; lemmikloomapäevad
 • Järgmise koosoleku aja määramine

12.03.2019 nr 2-6/15 (5.-9.klass)

 • Kooli üritused – tagasiside toimunud üritustele
 • Arutelu – jõusaali kasutamise reeglid (lubatud kasutada alates 16.eluaastast)
 • Järgmise koosoleku aja määramine

12.03.2019 nr 2-6/14 (1.-4.klass)

 • Kooli üritused – tagasiside toimunud üritustele; uute ideede kogumine
 • Järgmise koosoleku aja määramine

06.02.2019 nr 2-6/13 (1.-4.klass)

 • Kooli üritused – tagasiside toimunud üritustele; playbox; sõbrapäev
 • Järgmise koosoleku aja määramine

05.02.2019 nr 2-6/12 (5.-9.klass)

 • Kooli üritused – sõbrapäev
 • Arutelu – eelmisel koosolekul tõstatatud teema lahendused; jõusaali kasutamisest
 • Järgmise koosoleku aja määramine

16.01.2019 nr 2-6/11 (1.-4.klass)

 • Arutelu -nutivabad vahetunnid
 • Kooli üritused – lõbus õhtu; playbox
 • Uue koosoleku aja määramine

15.01.2019 nr 2-6/10 (5.-9.klass)

 • Vahetunnid võimlas
 • Kooli üritused – noorteõhtu, sõbrapäev, playbox
 • Arutelu – poiste WC
 • Uue koosoleku aja määramine

21.11.2018 nr 2-6/9 (1.-4.klass)

 • Jõulukuusk kooli
 • Kooli üritused – jõulunädal
 • Arutelu – lemmikloomad
 • Uue koosoleku aja määramine

20.11.2018 nr 2-6/8 (5.-9.klass)

 • Skatepargi loomise idee
 • Kooli üritused – advendi hommikud; jõulunädal, -laat ja -pidu
 • Arutelu – poiste WCd
 • Uue koosoleku aja määramine

31.10.2018 nr 2-6/7 (1.-4.klass)

 • Joogivesi fuajeesse
 • Kooli üritused – halloween; õhtu koos isaga
 • Külas Krestina Valdma, kes rääkimas peagi avatavast noortekeskusest
 • Uue koosoleku aja määramine

30.10.2018 nr 2-6/6 (5.-9.klass)

 • Joogivesi fuajeesse
 • Kooli üritused – halloween; õhtu koos isaga; karneval
 • Arutelu – lumemätsimisest (lumeskultuurid), vastupidine päev
 • Järgmise koosoleku aja määramine

03.10.2018 nr 2-6/5 (1.-4.klass)

 • Kooli üritused – lõbus õhtu 1.-4.kl., halloween
 • Arutelu – elektroonika kasutamisest, arvutitunnid
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

02.10.2018 nr 2-6/4 (5.-9.klass)

 • ÕE presidendile Ardu Kooli põhimääruse tutvustamine.
 • ÕE asepresidendi valimine.
 • ÕE serektäri valmine.
 • Kooli üritused.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

12.09.2018 nr 2-6/3 (1.-4.klass)

 • Kooli üritus – liikumisnädal.
 • Järgmise koosoleku aja määramine.

11.09.2018 nr 2-6/2 (5.-9.klass)

 • ÕE presidendi kanditatuuri ülesseadmine
 • Kooli üritus – liikumisnädal
 • Järgmise koosoleku aja määramine

06.09.2018 nr 2-6/1 (5.-9.klass)

 • Tutvustav koosolek
 • Uue koosoleku aja määramine

 

05.09.2016 nr 2-6/1

22.01.2016 nr 2-6/4
24.11.2015 nr 2-6/3
12.10.2015 nr 2-6/2
14.09.2015 nr 2-6/1