2020/2021. õppeaasta algab tavapäraselt, kuid koroonaleviku tingimustes palume  riskide maandamiseks  tähelepanelikult  jälgida Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi.

Kooli tuleb ainult täiesti terve õpilane ja töötaja!

 • Respiratoorsete haigusnähtudega (nohu, kurguvalu, kuiv köha, kraapimistunne kurgus, palavik üldine nõrkus- ja väsimustunne) õpilased,  õpetajad ja teised koolitöötajad jäävad koju ning  õppetöös/töös osalemine  korraldatakse distantsilt.
 • Koolipere liikmed, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, jäävad 14 päevaks eneseisolatsiooni. Isolatsioonis viibides on välistatud ka huviringides, noortekeskuses jm viibimine.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega lapsevanem, kellel on kahtlus COVID-19 haiguseks ja  ootab testimise tulemusi, jätab enda tulemuste selgumiseni koju ka oma lapsed.
 • 14 päeva ei tule kooli  lapsed, kelle vanemal on tuvastatud COVID-19 haigus. Laste õppetöös osalemine korraldatakse distantsilt.
 • Kui peres ühel lapsel on respiratoorsed haigusnähud, siis kuni tulemuste selgumiseni või lapse tervenemiseni jäävad distantsõppele ka teised selle pere lapsed (või kooli tulles viibivad  õppepäeva vältel ennetusmeetmena koolimajas maskis). Kui pereliikmel on respiratoorsed haigusnähud,siis tulemuse selgumiseni või pereliikme tervenemiseni viibivad  selle pere lapsed ennetusmeetmena koolimajas maskis.
 • Välisreisidele õppeperioodi ajal kool õpilasi/kooli töötajaid ei lubata. Tulles koolivaheajal välisreisilt  riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Kool suunab kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud õppija distantsõppele.
 • Kui pereliige on tulnud välisriigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, siis kooli tulev laps viibib koolimajas maskis (või jääb distantsõppele).
 • Koolil on õigus kontrollida hommikul kooli tulnud laste tervist  (palavikku) ja paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm), lapsed koju viia.
 • Kooli tulnud haiguskahtlusega lapsele antakse mask ja laps isoleeritakse  kuni kojuviimiseni.
 • Haigestunud lapse vanem konsulteerib lapse perearstiga.
 • COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on oluline, et haigestunud lapse vanem teavitab kooli, kas lapse COVID-19 diagnoos leidis kinnitust. Kool teavitab tulemusest ka teiste koolis käivate laste vanemaid. Teavituse koostamisel ollakse delikaatne, mainimata haigestunud lapse nime jm andmeid, mis last äratuntavaks teeks.
 • Kui lapse COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, jätkavad haigestunud lapse klassikaaslased ja teised lähikontaktis* viibinud isikud 14 päevaks distantsõppes. Koolitöötajad jälgivad enda tervist, sümptomite ilmnemisel võetakse koheselt ühendust omaperearstiga või helistatakse 1220.

*Lähikontakt on, kui täiskasvanu või laps:
– elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
– on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
– on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige hingamisteede eritisega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, katsunud haige salvrätti paljaste kätega);
– on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis või klassiruumis, nõupidamisruumis, vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;-  viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: – isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, – COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

Terviseameti väitel on kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks distantsi hoidmine ja võimalikult vähe kinnistes ruumides viibimine.

 • Viiruse leviku tõkestamiseks lapsevanemad ega külalised koolimajja ette teatamata ei sisene. Vestluseks  õpetaja või juhtkonnaga palume vestlusaeg eelnevalt kokku leppida.
 • 2020/2021. õppeaastal  avatakse pikapäevarühm 1.-3. klassi õpilastele. Pikapäevarühma tööaeg on kuni 16.15.
 • Pärast koolipäeva lõppu lähevad õpilased koju.
 • Õpilastel, kes ootavad ühistransporti, viibivad ilusa ilma korral soovitavalt õuealal või saavad viibida koolimajas selleks ettenähtud ruumis.
 • Koolimajja on lubatud tagasi tulla huviringide töös osalevaid õpilasi oma ringitunni ajaks.

Lapsi ja noori puudutavate murede korral on ööpäevaringselt abiks lasteabi telefon 116 111. Nõu ja abi saab küsida ka Rajaleidja nõuandetelefonil 735 0700. Noorte teadlikkust vaimsest tervisest aitavad tõsta portaali Teeviit.ee koondatud materjalid.

Murede lahendamisel pakuvad abi Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni organisatsioonid ja programmid:

https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/kooliturvalisus

Soovime kõigile turvalist uut õppeaastat!