Koosoleku algus kell 18.30
Lastevanemate üldkoosolekul on kohal Põhja prefektuurist noorsoopolitseinik Vivian Poolak, kes räägib õiguskorrast.
Peale üldkoosolekut toimuvad klassikoosolekud.