Üldinfo koolist

 

Registrikood: 75039273
Registreeritud: 08.07.2015

Koolimaja on ehitatud 1991.aastal. Koolimajas on 216 õpilaskohta.
Õppeaastal 2018/2019 õpib meie koolis päevases õppes 98 õpilast (september 2018 seisuga)

  • Pikapäevakool;
  • tugisüsteemid;
  • logopeediline abi.

 

KOOLI MISSIOON
on kasvatada elus toimetulev, töökas, arenemisvõimeline ja laia silmaringiga Eesti Vabariigi kodanik, valla elu edendaja ning olla valla üks kultuurikeskusi, hariduse ja harituse kandjaid ning arendajaid.

KOOLI VISIOON

KOOLI TUNNUSLAUSE
“Mõeldes homsele!”