KIKi projektid

Ardu kooli loodusteaduslikud õppeprogrammid

Ardu kooli õpilased on mitmetel aastatel osalenud Keskkonnaameti, RMK jt loodushariduslike asutuste poolt korraldatavatel õppeprogrammidel, mis on olnud ja on suureks abiks õppekavakohaste teadmiste ja oskuste omandamisel väljaspool tavapärast koolikeskkonda ning õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmisel ning keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisel. 2016/17.õ.a. osalesime Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toel alljärgnevatel õppeprogrammidel.

Sügisesed õppepäevad 2016

Klass Kus Programmi nimetus Millal
1.-2.klass Loodusmuuseum Loomade aasta 28.sept.
3.-4.klass Loodusmuuseum Loomade aasta 30. sept.
5.-6.klass Loodusmuuseum Muld. Elu mullas 30. sept.
7.-9.klass RMK Simisalu loodusmaja Matkatarkuste ABC 28.sept.

Kevadised õppepäevad 2017

Klass Kus Programmi nimetus Millal
1.-2.klass Jääaja keskus Kas mammut on karvane elevant? 14.märts
3.-4.klass Jääaja keskus Kas mammut on karvane elevant? 17.märts
5.-6.klass Jääaja keskus Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa 17.märts
7.-9.klass RMK Matsalu looduskeskus Kevadine linnuelu Matsalus (sh väljasõit Keemu linnutorni) 3.mai