Kool läbi aegade

Kosel alustas pastor Johann Witte talulaste õpetamist 1660. aastate lõpul. Tema järglase ametiajal koolisüsteem lagunes. 1696. aastal hakati kirikla juurde koolimaja ehitama. Umbes samal ajal rajati mõisakool Paunkülasse. Kool tegutses 1689. aastal rootsi ohvitseridele ehitatud nn Korteni majas Sael.

1762. aastal avati koolid Kosel ja Ardus. Nende koolidega pandi alus pidevale kooliõpetusele Kose kihelkonnas.
1765 – Ardu kool töötab regulaarselt
1788 – Ardu koolil on oma maja, avati kool Triigi mõisas
1790 – Kose kihelkonna koolid on välja surnud, ainult Ardu kool töötab edasi 18 sajandi lõpp – olukord sama
1861 – toodi Paunküla vallakool Korteni majast Ardusse meierei asemel paiknenud hoonesse Vaata pilti
1870 – ehitati Triigi koolimaja
1873 – Ardus ehitati talumajatüüpi koolihoone praegusele kooli krundile
1877 – ehitati Saarnakõrve koolimaja
1878 – Ardu koolis on ööbinud Paunküla ja teiste kaugemate külade lapsed. Nii kestis see 1920. aastani
1914 – Ardusse tuli koolijuhatajaks Tõnu Talbak. Ta oli selles ametis 1945. aastani
1938 – 24. aprillil pandi uue koolimaja (praegune vana maja) nurgakivi 13. novembril õnnistati uus koolimaja
1941 – 6. augustil Kautla lahingute ajal põletati uus koolimaja maha, 1. novembril alustati õppetööd Silmsi külas Järve majas
1943 – kool jätkas tööd taastatud meiereis
1949 – alustati koolimaja taastamist
1950 – 5. jaanuaril avati taastatud koolimaja
1949-1953 – kooli juures töötasid klassid vene keelt rääkivate lastele, Nõukogude võimu ajal muudeti korduvalt kooli nime.
1988 – 1. septembrist muudeti algkool põhikooliks
1989 – 30. jaanuaril algasid mullatööd praeguse koolimaja ehitusplatsil
1991 – 2. septembril toimus uue koolihoone pidulik avamine

Meie koolimaja on esimene, mis avati taasiseseisvunud Eesti Vabariigis.

Talbak

 

Eluaegne koolimees Tõnu Talbak on teinud oma viimase sissekande kooli kroonikaraamatusse 31. augustil 1945. Ta on kirjutanud: “Soovin… Ardu lastele head õppimist ja edu meie kalli kodumaa õitsenguks.”