Õpetajad

Anvar Hansson

poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus

Vaike Juursalu

vene keel

Epp Kevvai

tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus, ajalugu

Kadi Koppel

inglise keel

Natalja Liit

Tiiu Lõoke

eesti keel ja kirjandus

Pille Piirsalu

algõpetus

Maret Prehing

algõpetus

Ülle Pässa

matemaatika

Regina Reiljan

kehaline kasvatus, inimeseõpetus

Külli Relve

loodusained

Maarja Talv

matemaatika

Rein Tint

keemia

Inge Tuuleveski

ajalugu, ühiskonnaõpetus

Margit Valdma

algõpetus

Anneli Veinberg

muusikaõpetus