Õpetajad

 

Anvar Hansson

poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus

Epp Kevvai

tüdrukute töö- ja tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus, ajalugu

Kadi Koppel

inglise keel

Tiiu Lõoke

eesti keel ja kirjandus

Riina Muug

füüsika

Pille Piirsalu

algõpetus, geograafia

Maret Prehing

algõpetus

Ülle Pässa

matemaatika

Kaidi Randmaa

muusikaõpetaja

Regina Reiljan

kehaline kasvatus, inimeseõpetus, vene keel

Maarja Talv

matemaatika

Rein Tint

keemia

Margit Valdma

algõpetus

Teele Valdma

bioloogia- ja loodusained