Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
on kinnitatud Kose Vallavolikogu määrusega  nr 152 (vastu võetud 21.09.2017,  jõustumine 01.10.2017)

Ardu Kooli hoolekogu koosseis
on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega  27.11.2018 nr 722

  1. Krestina Valdma – esimees, lastevanemate esindaja
  2. Egle Tänav – õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
  3. Kadi Koppel – õpetajate esindaja
  4. Jaanika Naan – lastevanemate esindaja
  5. Maarja Udde – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  6. Kerli Kuusküll – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  7. Karl Gerhard Kevvai – Ardu Kooli õpilasesinduse esindaja
  8. Rein Hordo – kooli toetava organisatsiooni esindaja
  9. Ruttar Roht – Kose Vallavolikogu esindaja

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Kontakt
Krestina Valdma, hoolekogu esinaine  hoolekogu@ardukool.ee
Egle Tänav, hoolekogu sekretär             info@ardukool.ee