Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord
on kinnitatud Kose Vallavolikogu määrusega 16.12.2010 nr 43

Ardu Kooli hoolekogu koosseis
on kinnitatud Kose Vallavalitsuse korraldusega 13.12.2016 nr 783

  1. Krestina Valdma – esimees, lastevanemate esindaja
  2. Egle Tänav – õpetajate esindaja, hoolekogu sekretär
  3. Pille Piirsalu – õpetajate esindaja
  4. Jaanika Naan – lastevanemate esindaja
  5. Ants Salura – lastevanemate esindaja
  6. Rando Ülejõe – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  7. Maarja Udde – lastevanemate esindaja, vilistlaste esindaja
  8. Rein Hordo – kooli toetava organisatsiooni esindaja
  9. Ruttar Roht – Kose Vallavolikogu esindaja
  10. Miria Sagaja – Ardu Kooli õpilasomavalitsuse esindaja

Ardu Kooli hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekoguga saab kontakti aadressil info@ardukool.ee (Egle Tänav, hoolekogu sekretär)