Kasulikud lingid

 

Harju Maavalitsus

Haridus- ja Teadusministeerium

SA Innove

Kose Vallavalitsus

MTÜ Ardu Huvikeskus

Rajaleidja

Viited õigusaktidele
Viited õigusaktidele Riigi Teataja Merlecons ja Ko OÜ

Tervis ja ohutus
Lasteabi telefon 116111
Lastekaitse Liit 6311128
Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine ja huvitavat lugemiseks
“Tervelt ja ohutult – abimaterjal lapsevanemale ja õpetajale”
Ohutusraamat koolilapse lapsevanemale
Tervis ja ohutus. Koolilaps –  netiemme.ee
Napo
Politsei nõuanded lapsevanemale
Politsei nõuanded noortele
Kuidas saab vanem oma last aidata? Laste ja noorte kriisiprogramm
Valdkond Laste ja noorte tervis Terviseinfo.ee trükised

Lapsed ja internet
Targalt internetis – lastele, noortele, lapsevanemale ja õpetajale
Oska oma last netiohtude eest kaitsta!
netiohud.ee

Õppematerjalid
Miksike

Koolielu
e-õppematerjalid Veebipõhiseid õppematerjale I ja II kooliastmele (koostaja Tiia Salm 2007)
Tiia Salmi õppematerjalid ja lingid
Matemaatika õppematerjalid Loo Keskkool ja Allar Veelmaa 2006