Kasulikud lingid

 

Harju Omavalitsuste liit

Haridus- ja Teadusministeerium

SA Innove

Haridus- ja Noorteamet

Kose Vallavalitsus

Ardu Noortekeskus

Rajaleidja

Viited õigusaktidele
Viited õigusaktidele Riigi Teataja Merlecons ja Ko OÜ

Tervis ja ohutus
Lasteabi telefon 116111
Lastekaitse Liit 6311128
Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine ja huvitavat lugemiseks
Napo
Kuidas saab vanem oma last aidata? Laste ja noorte kriisiprogramm
Valdkond Laste ja noorte tervis Terviseinfo.ee trükised

Lapsed ja internet
Targalt internetis – lastele, noortele, lapsevanemale ja õpetajale
Oska oma last netiohtude eest kaitsta!
netiohud.ee

Õppematerjalid
Miksike

Koolielu

HITSA