Kantselei vastuvõtt eelneva registreerimise alusel
aadressil info@ardukool.ee või  telefonil 6083201, 58050892
Et vätida uut viiruspuhangut, palume võimalusel suhelda telefoni ja e-posti teel.
NB! Haigussümptomitega inimesi vastu ei võeta.