Lastevanemate üldkoosolekute protokollid

Kõik dokumendid on PDF-failidena!

02.september 2020.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine.
 2. Kooli õppetöö korraldus 2020/2021.õppeaastal.
 3. Ringide tööst Ardu Koolis. Külalisesineja Marit Selberg (viiul ja solfedzo).
 4. Hoolekogu liikme valimine.

10.oktoober 2019.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku juhataja valimine.
 2. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valmine.
 3. Kooli õppetöö korraldus 2019/2020.õppeaastal.
 4. Külalisesineja Pille Murrik, Gordoni Perekooli koolituste tutvustus.

03.oktoober 2018.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku juhataja valimine.
 2. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valmine.
 3. Kooli õppetöö korraldus.
 4. Ringide tööst Ardu Koolis. Külalisesineja Kose Muusikakooli klaveri pilliringi juhendaja Marianne Zhao.
 5. Kohapeal algatatud küsimused.
 6. Külalisesineja Ruta Püvi, loeng „Iseseisev laps – tulevane liider“

04.oktoober 2017.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine.
 2. Külalisesineja noorsoopolitseinik Vivian Poolak. Koostöö lastevanematega.
 3. Kooli õppetöö korraldus.
 4. Ringide tööst Ardu Koolis, sh uute ringide käivitumine. Külalisesinejad Kose Muusikakooli direktor Tarmo Velmet ja Loodusmaa loodusringi juht Kadri Männisalu.
 5. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine.
 6. Kohapeal algatatud küsimused.

18.oktoober 2016.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine.
 2. Kooli õppetöö korraldus.
 3. Hoolekogu tööst.
 4. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine.
 5. Kohapeal algatatud küsimused

08.oktoober 2015.a.

 1. Lastevanemate üldkoosoleku protokollija valimine.
 2. Kooli õppetöö korraldus.
 3. Hoolekogu tööst.
 4. Hoolekogu liikmete valimine ja kinnitamine.
 5. Kooli tugevuste, nõrkuste, ohtude ja võimaluste kaardistamine.

11.september 2014.a.

 1. Ardu Kooli elust – T. Lõoke.
 2. Klasside lastevanemate koosolekud.