NB! Kolmandad isikud (sh lapsevanemad) aktusel ei osale!
Erandkorras on lubatud vaid 1.klassi õpilaste vanemad. Palume kanda maski!