1.klassi registreerimine

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse kohapeal (avalduse blanketi võib täita ka eelnevalt, blanketi leiab https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/).
Taotlusi võetakse vastu kantseleis eelneva registreerimisega  telefonil 6083201 või info@ardukool.ee. NB! Kantselei suletud 22.07.-19.08.2019).

Kaasa võtta vajalikud dokumendid:
* Lapse sünnitunnistus / pass / ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)
* Arstitõend perearstilt
* Foto õpilaspileti jaoks

1.klassi astuvale õpilasele soovitame osta järgmised asjad: https://www.ardukool.ee/oppetoo/1-kl-lapse-koolitarbed/ 
Palume esitada kantseleis ka vanema a/a nr esimesse klassi mineva lapse toetuse saamiseks (https://www.kosevald.ee/valla-toetused)

2.-9.klassi registreerimine

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse kohapeal (avalduse blanketi võib täita ka eelnevalt, blanketi leiab https://www.ardukool.ee/dokumendid/blanketid/).
Taotlusi võetakse vastu kantseleis eelneva registreerimisega  telefonil 6083201 või info@ardukool.ee. NB! Kantselei suletud 22.07.-19.08.2019).

Kaasa võtta vajalikud dokumendid:
* Lapse sünnitunnistus / pass / ID-kaart
* Lapsevanema isikut tõendav dokument
* Väljavõte õpilasraamatust (saab eelmisest koolist lahkudes)
* Foto õpilaspileti jaoks