Ardu Koolis alustas tööd sotsiaalpedagoog Signe Kotkas.
Tema poole saab pöörduda iga nädal kolmapäeviti. Vastuvõtuajad on eelneval kokkuleppel (signe.kotkas@ardukool.ee, tel. 54 640 001)

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

 • Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis ja/ või lasteasutuses ning ühiskonnas.
 • Aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks, edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu.
 • Luua partnerlussuhe pere ning kooli/lasteaia vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.
 • Aidata leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi ja arengut kõikidel lastel.

Koolis töötava sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine; laste, vanemate ja õpetajate nõustamine; kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine; koolivägivalla (kiusamine) juhtumite lahendamine ja lepitamine; sotsiaalsete oskuste õpetamine; koostöö arendamine lastekaitse, -sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

Lapsele ja noorele – pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast.
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast.
 • Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt.
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega.
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega.
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi.
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale ja hooldajale – pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Kui lapse käitumine on muutunud.
 • Kui laps ei taha enam kooli/lasteaeda tulla.
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.
 • Tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.

Õpetajale – pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Tundub, et oleks hea konsulteerida kolleegiga õpilase /lapse käitumisviiside või probleemlahenduste leidmiseks.
 • Soovite teha koostööd koolivägivalla ennetamiseks ja kõikidele turvalise arengu ja õpikeskkonna edendamiseks.
 • Oled märganud abi vajavat last.