Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem digiallkirjastatud taotluse ( Taotlus-1klassi-tulemiseks-TÄIDETAV-VORM ) aadressil info@ardukool.ee
Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia (sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument)
Võimalusel lisada (võib tuua/saata septembris):
1. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
2. perearstitõend

Kui puudub digiallkirjastamise võimalus, siis saata taotlus allkirjata. Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate anda taotlusele allkirja.
Kui puudub võimalus taotlust täita, saata õpilase ja vanema andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood). Eriolukorra lõppemisel tulla koolimajja ja saate täita taotluse.

Lisainfo:
Küsimused esitada info@ardukool.ee
1.klassi õpilase koolitarbed