1.tund aktus.
Sellele järgenvad tavalised 45 minutilised tunnid.

Koolipäev lõppeb kell 14.40!