Alates 6.04 kuni 18.05 toimuvad Ardu Koolis igal reedel kirjandus- ja kunstihommikud, kus  8.klassi õpilased annavad oma koolikaaslastele ülevaate ühest kirjanikust ning tema loomingust. Kirjanikust kõnelev õpilane on selle töö käigus lugenud läbi mõned  valitud kirjaniku teosed ning analüüsib ja võrdleb neid. Kirjaniku valikul lähtub õpilane  oma ees-või perekonnanime  esirtähest, mis peab ühtima kirjaniku ees- või perekonnanime esitähega. Lisaks kirjaniku ja kirjandusteoste tutvustamisele  tuleb õpilasel leida üks selle kirjaniku raamatu illustraator ning esitada ülevaade ka tema loomingust. Projekti eestvedajad on kunstiõpetuse õpetaja Epp ja eesti keele õpetaja Tiiu.