ÕPIKUTE LAENUTAMINE JA TÖÖVIHIKUTE VÄLJASTAMINE

Õpikute laenutamine ja töövihikute väljastamine toimub 25.-27.augustil
kell 10.00-12.00 raamatukogus
kell 14.00-16.00 sekretäri juures

1.klassi minejad saavad õpikud ja töövihikud 1.septembril klassijuhatajalt.

AVAAKTUS

NB! Kolmandad isikud (sh lapsevanemad) aktusel ei osale!
Erandkorras on lubatud vaid 1.klassi õpilaste vanemad. Palume kanda maski!