UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT

Kooli vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal taotlus digiallkirjastatult aadressil info@ardukool.ee või tulla koolimajja kantseleisse taotlust täitma.

Kooli astumise avaldus 1.klass (arvutis täidetav vorm – 1.klass_täidetav_taotluse_vorm)
Kooli astumise avaldus 2.-9.klass (arvutis täidetav vorm – 2.-9.klass_täidetav_taotluse_vorm)

Taotlusele lisada:
1. lapse isikut tõendavast dokumendist koopia
2. taotluse esitanud lapsevanema või seadusliku esindaja isikut tõendavast dokumendist koopia
3. foto õpilasest (kool kutsub septembris fotograafi Fotorobotist, siis saab lapsevanem tellida lapse dokumendifoto)
4. perearstitõend (1.klassi astumisel)
5. koolivalmiduskaart selle olemasolul (1.klassi astumisel)
6. eelmisest koolist õpilasraamatust väljavõte (2.-9.klassi astumisel)

Taotlusele lisatavatest dokumentidest saab teha kantseleis koopiad.
E-postiga saates sobib ka skännitud dokument või kvaliteetselt pildistatud dokument.

Lisainfo:
Ardu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
1.kl. õpilase koolitarbed
Õppetöö info